építészet : környezet : innováció

Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciója - Teampannon Kft.

Teampannon Kft. pályaműve. Vezető tervező: Golda János

vezető tervező: Golda János - Teampannon Kft.
építész munkatársak: Hajdú Anikó, Kántor Lilla, Légár Ágnes, Hidasnémeti Máté, Köninger Szilárd, Madzin Attila, Varga Bence
látványterv: Káldos András

 

Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
Ward Mária Iskola - Teampannon Kft.
 

 

 


Részletes bírálat

A tervezési program teljesítése
Nagyon átgondolt, az összetartozó funkciókat egységben kezelő alaprajzok születtek. Viszont nagyon sok helyen teljesen figyelmen kívül hagyták a program kérését úgy a funkciók összetartozásában, mint a helyiségek alapterületében. A tiszta alaprajzi felépítés nem számol azzal sem, hogy a rekonstrukciót több ütemben kívánják végrehajtani. Így az alagsori tornaterem építésével szükségszerűen ki kell alakítani az öltöző blokkot a jelenlegi 100 fős ebédlő helyén. Alapvetően jó gondolat az étterem kiszabadítása az alagsorból az új tornatermi szárny tetejére, de az csak későbbi ütemben valósul meg. A funkciók tisztasága fejében elveszett a vezetői blokk egymás-mellettiségének kérése, az igazgatói iroda a titkárságtól elszakítva, az igazgató-helyettesin keresztül megközelíthető sötét és szűk zsákszobába került. A gazdasági iroda másik szintre jutott, idegenek számára rosszul megközelíthetően. Az alagsor sötét, természetes szellőzés nélküli helyére került az orvosi szoba, várakozásra alkalmas helyiség nélkül, ami pedagógiai szempontból nehezen kezelhető. Sok nehézséget jelenthet a karbantartás elhelyezése a tetőtérben, az alsósok tornaszobájának megszüntetése, a nagyméretű sportzóna mellett az aránytalan és zugolyban elhelyezett szertár. Az aula kétszintes, felülvilágítós, vízszintes lefedése szerencsésen duplázza meg a belső udvar területét. Az alsós fejlesztőterem aránytalanul nagy, ugyanakkor a szimmetrikusan kialakított vizesblokkok következtében a nyelvi termek kicsik, nehezen használhatóak 15-18 tanuló számára. Jó gondolat az egymás mellé helyezett két ablakos számítástechnika terem, mely összenyitva is használható. A programban nem szerepelt főzőkonyha tervezése, elég a melegítő konyha. Túlméretezettek az alagsorban a zene- és a klubhelyiség. Az új tornatermi szárny leválasztható hasznosítása, bérbeadása szempontjából kedvezőtlen az utca vonalában kialakított, mindkét tornatermet kiszolgáló öltöző egység. A terv érdeme, hogy javaslatot tesz a rendház és a Nyáry Pál utca sarkára tervezett hangsúlyos lezárás sokirányú hasznosítására, de meggondolandó, hogyan illeszkednek a tömb alapvetően oktatási és vallási funkcióihoz. A tornatermi szárny tetejére tervezett zöld tér igényes kialakításával fontos a házak szorításában élő iskolának.

Gazdaságos építés
A tervező különös figyelmet fordított az építés gazdaságos megvalósíthatóságára. Fölismerte, hogy a területen a pinceszintre tervezett garázs megépítéséhez a függőleges szerkezeteket a vízzáró rétegig meg kell építeni és így a többlet 3 szint megépítése nem jelenthet érdemi költségnövekedést.
Mindezek ellenére a telken az összes körülményt figyelembe véve legfeljebb két parkolószint javasolható.

Ütemezhetőség
A terv logikusan és jól organizálhatóan intézkedik a rekonstrukció önálló ütemezésének a megoldásáról. Műszakilag a leginkább beavatkozásra váró területeknek, az alagsornak a felújítása és az aulának a megépítése az iskola égetően sürgető igényeit képes megoldani. Viszont a II. ütem megépítésével elvész az étkező és a melegítő konyha, így az új szárny megépítéséig gyakorlatilag étkezési lehetőség nélkül kellene működni az iskolának. A program újragondolása szükséges. A III. ütemben a Molnár utcai új beépítés megvalósítható.

Gazdaságos üzemeltethetőség
Az épület átgondolt térrendszerének köszönhetően nincs szükség indokolatlan gépészeti rendszerek beépítésére.

Beépítés, tekintettel a műemléki környezetre
A két bejárat megtartása helyes, de szükséges legalább az egyik bejáratnak nagyvonalúbb előtérrel történő kialakítása. Funkcionálisan kétséges, hogy az I. emeleten elhelyezett alsósok termei előtti folyosón keresztül közelíthető meg az iskola az étterme és a könyvtár. Az étterem független megközelíthetősége fontos. Az aula lefedése az I. emelet fölötti szinten jó arányú belső teret eredményez, míg az aula fölötti járható födém biztosítja az egykori iskolaudvar megtartását a II. emelet magasságában. A tiszta homlokzati síkok alkalmazása a mai kor építészeti megoldásának a szándékát tükrözi és alkalmas a történeti városszövetben való megjelenésre. Kérdéses, hogy a Molnár utcai szárnyban miért csak a fsz. és az I. emelet beépítése a cél. A BVKSz előírásaiból következő 16 m-es minimális homlokzatmagasság megtartása miatt beépített struktúra helyett hasznos terület is nyerhető. Akár az alagsorból fölemelt tornaterem elhelyezésével és cserében az utca szintjén a Molnár u-i bejárat méltó kialakítására is lenne lehetőség. Műemlékvédelmi szempontból dícséretes a pályaműnek a környezetet is figyelembe vevő tömeg és homlokzatképzése, bár a Molnár utcai földszint indokolatlanul zárt.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »