építészet : környezet : innováció

Viszáki napló

2012 és 2013 után a harmadik alkalommal vettünk részt a viszáki közösségépítésben. Evvel átléptünk az egynyári kategóriából az évelőbe. Csernyus Lőrinc beszámolója.

… Kezdetben a kultúra leszállt a földre. Akkor még nem is kultúra volt, hanem az angyalok által énekelt és táncolt mennyei liturgia. Az emberek csak bámultak, úgy csodálkoztak, ahogy egy gyermek tud, majd szemérmetes igyekezettel elkezdtek ők is énekelni, táncolni, énekelve, táncolva építeni, és rájöttek, hogy az jó….

Az időpont változatlan volt, ugyanis mint minden alkalommal ezúttal is egybeesett a kultúrpajta1 nyári programjával. Az „építés drámája”, a pajtaszínház és a Tündérkert2 az a hármasság, ami Viszákot egyedivé teszi. Ugyanazok a gyökerek éltetik az őshonos gyümölcsfákat, az előadó művészet szentségét és az architektúra beavatási szertartását.

Az első év kölcsönös tapogatózással telt el, aminek az eredménye a „Tündérkert csillaga” volt. Itt alakult ki az a mag, melynek tagjai aztán a következő két táborban is részt vettek és meghatározták a „viszákozók”3 arculatát. Az alkotás öröme mellett a tábor legfontosabb hozadéka a falubéliekkel való, a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat létrejötte volt.

Viszáki építőtábor

Tavaly már megnövekedett létszámmal kezdtünk egy kis fahíd megépítéséhez. A tervet a szerves építészet tantárgy hallgatói közösen készítették el a félév során egy pályázat keretében. A nyertes tervet aztán a TRISKELL irodában nyári gyakorlat keretében folytatták egészen kiviteli tervig. A híd építéssel együtt nyelvi értékmentés is történt Viszákon. Az építés előre haladtával ugyanis az idősebbek felidézték, hogy az ilyen gyaloghidakat börünek vagy bürünek hívtak. Ebből nagy társadalmi vita keletkezett a helyi kocsmában, hogy mi az igazi elnevezés. Végül a börü győzött. Így a keresztelőn és a hídavatáson „Börü a Tündérkerthez” név született. Viszákiak és a „viszákozók” egymásra találtak. Ne felejtsük el, hogy minden este a kultúrpajtában egészen magas színvonalú koncertek és színházi előadások zajlottak, melyeket Bradly népe közvetlen közelről a pajta galériájáról4 élvezhettek.

Viszáki építőtábor

Idén a társaság nagy fába vágta a fejszéjét. A résztvevők köre már nem csak építészhallgatókból állt. Más karokról és egyetemekről is jöttek. Egy kemence-kápolna építésébe fogtunk. Előre tudtuk, hogy ez az építés két évig fog tartani. Idén a kápolna szerkezete készült el. Jövőre marad a kemence, a befejező munkák és a belsőépítészet. Ezen a nyáron a „viszákozók” építészete egy magasabb szintre érkezett el. A klasszikus építési folyamatok egymás utánja5 és a közösség-építés találkozására gondolok. Mivel az építkezés helyszínén nem mindig volt áram és az elektromos kisgép ellátással is hadilábon álltunk, maradtak a kézi szerszámok. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a munka tényleges fakivágással kezdődött és a tető deszkázással ért véget, akkor elmondhatjuk, hogy ez alatt a szűk két hét alatt az építés drámája teljes volt. A határidőt6 pedig tartani kellett. Most éreztük a település teljes támogatását, mely szerszámokban, tanácsokban, gasztronómiában és viszáki pálinkákban7 nyilvánult meg a legerősebben. Ígéretet kaptunk, hogy jövő nyárra elkészül a tereprendezés és a kemence-kápolna vízelvezetése, valamint a faszerkezetek védelme. Jövő nyárig a viszákiak a helyszínen dolgoznak, míg mi a terveket készítjük el. Szarvas József a jövő évi kultúrpajta programot szervezi és a gyümölcsfák meg nőnek és termőre fordulnak a Tündérkertben. Azt lehet mondani, hogy ilyenkor a kultúra Viszákon is leszáll a Földre.

Viszáki építőtábor

„Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmégy a patakon, vizes iszapos leszel. Nem baj élsz. Miért gondolják az emberek, hogy mindent betonnal kell leönteni és műanyaggal kibélelni ?! Igen, kellenek a „vívmányok”, de hagyjuk már ezt a szegény földet lélegezni.” Cseh Tamás

Csernyus Lőrinc


1: kultúrpajta vagy pajtaszínház: Szarvas József színész és a viszákozók állandó jellegű mentora által alapított és műküdtetett kulturális gyűjtőpont.

2: Tündérkert: a helyre jellemző őshonos gyümölcsfák kertje. minden fának gondnoka van

3: viszákozó: Bradly népéből származó kis létszámú etnikum. Védőszentjük: Sir Hunch Lionel és fia Senor Hancho Silverado. Hunch a magyar háncs szóból származik.

4: pajta galéria: viszákozók szálláshelye

5: alapozás, szerkezetépítés, ácsszerkezet és fedés

6: határidő: a határidő előbb közeledik aztán távolodik. Régi viszákozó mondás, mely sok bölcsességet és élettapasztalatot hordoz magában

7: Viszákra jellemző és minden háztartásban fellelhető üdítő nedű. Eredete az idők homályába vész. Alapanyaga a Tündérkerti gyümölcsfák termései. Eredeti neve:  Tündérkerti angyalkönny.

 

 

 

vélemény írásához jelentkezzen be »