építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Várpalota, Thury György tér rendezése

Megvételt nyert 5. számú pályamű
vezető építész tervező: Répás Ferenc DLA

Megvételt nyert 5. számú pályamű
vezető építész tervező: Répás Ferenc DLA
szakági tervezők: Andaházy László, Fekete Zsolt
munkatárs: Szabó Ádám

 

Várpalota, Thury György tér rendezése
Várpalota, Thury György tér rendezése
Várpalota, Thury György tér rendezése
 

 


Részletes bírálat

A terv funkcionális és formai szempontból egyaránt erőteljesen hangsúlyozza a vár közvetlen környezetében a módosított zöldfelületek és a megteremtett architektúrák történeti jellegét, hangulatát. (Pl. vizes várárok, vízesés-medencék, lovagi játékok, vár grund.)

A vár környezetét sokcélúan használható városi közparkként fogalmazza meg a terv.
A Szent István út –Thury György tér – Szabadság tér találkozási pontjába tervezett háromágú körforgalom forgalomtechnikai szempontból sem szerencsés, hiszen egyik ága forgalomcsillapított útszakasz.

Ez a közúti csomópont az egységes téralakítás gátját képezi, ami a jelenleg is szabdalt térhelyzetnél még kedvezőtlenebb eredményt adna. A műszaki leírásban közöltekkel ellentétben a tervek csak kevéssé tükrözik a forgalomcsillapítási megoldást. Elmarad pl. az egységes burkolat architektúra alkalmazása.

A hibás közúti megoldás miatt nem jön létre egységes tér a vár előterében.

A vár főhomlokzata elé javasolt vízesés medencerendszer igen költséges, nehezen fenntartható és túlépítettsége miatt idegen a vár előtti tér léptékétől, inkább nagyvárosi köztér hangsúlyos eleme lehetne. (A medencék látvány érétke a téli félévben a külterjesség hangulatát keltenék.)

A vár előterének megfogalmazása, a térburkolati raszterek és növénysávok alaprajzi geometriájára tett javaslata a reneszánszra utalóan a homlokzat jellemző tagozatainak, elemeinek továbbvetítésének szándékát jelenti. A tervezett magasságok, a vízesés medencerendszer kitakaró áthatása miatt ez a szándék a valóságban azonban kevéssé érvényesülne.

A keleti oldalon javasolt árok átépítés (műtárgyba helyezett vízmosás árok, felette külön vízmedence) jelentős építési költséggel és fenntartási gondokkal járna, ezért a Bíráló Bizottság ezt nem tartotta jó megoldásnak.

A vár északi oldalára javasolt szabadtéri színpad lelátója a terepbe illeszkedik, de a híd alatti túlépített aréna-bejárat szárnyfalai más dimenziót idéznek, harsány beavatkozás lenne ez a megoldás.

A szabadtéri színpad északi oldalára helyezett „szezonális zöld parkoló” lerontja a park értékét, az év nagy részében általában kihasználatlan lenne ez a terület, továbbá megterhelné a tervezett szálloda tömbjének környezeti kapcsolatait is. (A parkoló „zöld” jellegének megtartása fenntartási okok miatt kérdéses.)

A tervet az alapos vizsgálatokból kiinduló gondolataiért a Bíráló Bizottság megvételre javasolja.

vélemény írásához jelentkezzen be »