építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Térjáték, játéktér

Soltész Angéla diplomamunkájában egy olyan épületet tervezett, amely amellett, hogy reagál a sokszínű környezeti adottságokra, játékos tereivel, részleteivel, a benne zajló foglalkozásokkal elősegíti egészséges és sérült gyerekek fejlődését.

Előzmények

A félév során fontosnak tartottam, hogy olyan funkciót válasszak, ami napjainkban is - talán egyre nagyobb mértékben - fennálló problémára nyújthat megoldást. Ezért esett a választásom a terápiás fejlesztőházra. A gyerekek nagy része küzd valamilyen részképesség zavarral, tanulási nehézséggel, mely segítség nélkül szorongó gyermekeket eredményezhet.

Egy olyan épületet szerettem volna létrehozni, ami elsősorban a közoktatási rendszer kiegészítéseként működik, melyben gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, művészetterapeuta komplex segítséget nyújtanak az egészséges és sérült gyerekeknek egyaránt.

Szerettem volna teret adni a komplex képességfejlesztésnek, beszédfejlesztésnek, mozgásfejlesztésnek, valamint különböző művészetterápiás foglalkozásoknak (képzőművészet-, alkotó-, zene-, biblio-, meseterápia, drámajáték, mozdulatművészet). Emellett helyet kapnának csoportos kreatív foglalkozások, felzárkóztatások, tanodaprogramok, játszóházi programok, melyek a részképességek fejlesztése mellett segítik a kreativitás, empátia, kooperációs készség fejlődését, illetve az iskolába való átmenetet, beilleszkedést.


Utca felöli látvány - építész: Soltész Angéla

Zagyva part felöli látvány - építész: Soltész Angéla

 

Helyszín

A választott tervezési helyszín Jászberény belvárosában található. A telek nem egy sűrű városi közegben helyezkedik el, minden oldalánál más szituációkkal találkozhatunk. A telek déli oldalát a Rákóczi út határolja, keleti oldalról egy szomszédos épület csatlakozik tűzfalasan. Északról a telket egy egyházi kert határolja, ami sűrűn fákkal tarkított. Nyugati oldalon a Zagyva folyik, amely mentén fűzfákkal övezett sétány helyezkedik el. A telek környezetének ez a sokszínűsége volt az, ami elsőként megfogott. A feladat egy olyan épület tervezése volt, ami kihasználja ezeket a szituációkat, kapcsolatot teremt köztük.


Fedett-nyitott tér - építész: Soltész Angéla

Játszó udvar - építész: Soltész Angéla

 

Tömegalakítás, térszervezés

Az épület tereit egy modern kis iskolának megfeleltetve szerettem volna kialakítani, melyre jellemzőek a szabadon alakítható és többfunkciós közösségi terek. Fontos szempont volt, hogy ne zárt termeket hozzak létre, hanem pezsgő, élettel teli, átlátható térkapcsolatokat. Az épület két fő részből áll: a Zagyva felé megnyíló torony részből, amiben kisebb termek helyezkednek el, és a kert felé néző, a torony keleti oldalához toldott pinceszintből, tornatérből, ami a nagyobb mozgásigényű foglalkozásoknak ad helyet. A megközelítés a Rákóczi út felől történik. A földszinti rész szolgálja a megérkezést. Innen a közlekedő magon keresztül juthatunk el a pinceszintbe, illetve az emeleti foglalkoztatókba. A földszinten áthaladva különböző minőségű közösségi terekbe is eljuthatunk: fedett-nyitott tér, lépcső, játszóudvar, kert.

Az épület - egyben merevítését szolgáló - közlekedőmagjában helyezkedik el a lift, valamint a vizesblokk és a lépcső. A közlekedő magból az emeleteken hidak vezetnek a foglalkoztatókhoz. Ezek a hidak szintenként váltakozva kiteresednek, bennük szabad termek kapnak helyet. Az emeleti szinteken egy laza térben kapnak helyet a foglalkoztatók, melyből mobilfalakkal kisebb részek választhatók le a tevékenység típusának, igényeinek megfelelően.


Tornatér belső tere - építész: Soltész Angéla

I. emeleti látvány - építész: Soltész Angéla

 

A pinceszintre került a tornatér, amely a nagyobb helyigényű foglalkozásoknak, terápiáknak, előadásoknak ad helyet. A pinceszinten keresztül, egy közlekedőn át kijuthatunk a Zagyvaparti sétány szintjére. Észak felé az egyházi kert nyílik, dél felé a játszó udvar, illetve a torony rész található.

A toronyrész alkalmazkodik a környező épületek magasságához, az utcaképet nem töri meg. A nyugati polikarbonát homlokzat cikkcakkos kialakítású, ami mozgalmasságával tükrözi a benne zajló életet. A pinceszint kiemelkedő kubusa alacsonyan helyezkedik el a földszinthez képest. A torony rész északi oldalától induló tető biztosítja a kapcsolatot a torony és a tűzfalas szomszédos épület között. A fedett-nyitott tér pillérekkel osztott. Ez az osztás körbefut az alsó részen, egészen a pinceszint kiemelkedő tömegéig, ezáltal összefogva a két fő egységet.

 

II. emeleti látvány - építész: Soltész Angéla

III. emeleti látvány - építész: Soltész Angéla

 

Anyaghasználat

A többszintes egység merevítő magjához a földszinti részen U alakban függönyfal csatlakozik. Az épület alsó része konstruktívabb megjelenésű. A tömör fal előtt fehér hullámlemez, a függönyfal előtt perforált hullámlemez fut körbe. Ez utóbbi árnyékolóként funkcionál, így megfelelően takart a földszinti élet. Csak a bejárati/kijárati részeknél szakad meg a hullámlemez.

A torony felső része lágyabb megjelenésű, fehérre vakolt felületképzésű. A bejárati/kijárati sávokban a homlokzat perforált, kis kör alakú üvegezett nyílásokkal, melyek a belső térnek is játékosságot adnak.

A tornatér északi, illetve a torony nyugati homlokzata polikarbonátból készül, hogy szórt fényt biztosítson. A foglalkoztatókból a kitekintés a keskeny magas ablakokon keresztül koncentráltan történik. Az alacsony hajlásszögű tetők fehér fémlemez fedésűek.

Soltész Angéla

 

vélemény írásához jelentkezzen be »