építészet : környezet : innováció

Szemerey Samu: A táj mint a múlt és jelen identitása Kappadókiában

az igen sajátos térkultúrával rendelkező törökországi Kappadókia építészeti világa, és e világ megváltozása a közelmúlt társadalmi-kulturális átalakulásainak hatására...
A dolgozat a táj, az építészeti környezet kialakítása és az emberi térérzékelés összefüggéseit és ezek változásait vizsgálja. Az elméleti modell bemutatása egy konkrét példán keresztül: az igen sajátos térkultúrával rendelkező törökországi Kappadókia építészeti világa, és e világ megváltozása a közelmúlt társadalmi-kulturális átalakulásainak hatására - ez adja a gondolatmenet keretét.A táj elméleti konstrukció, elemző és absztrakt gondolkodás eredménye és tartalmazza a mindenkori kultúra viszonyait a térbeli környezethez. Az ember első lakása, saját tere a barlang, ami a természeti környezettől jelentősen különböző, absztrakt tulajdonságokkal bír; ezeknél fogva alapvető hatása volt az ember tér- és időfogalmának kialakulására. Az 'otthon' létrejötte a tájhoz való viszonyra is hatással van, koordinátarendszert teremtve a káoszban, és viszont: a táj elgondolása az épített környezetben tükröződik. Ennek a viszonynak egy archaikus formája maradt fenn Kappadókiában, ahol a barlang- és épített terek, a topológiai és metrikus térfogalmak együtt élnek, az itteni emberek identitását és életét a táj hordozza, ez határozza meg.Ez a viszony alapvetően átalakult, amikor a társadalmi-gazdasági változások nyomán megjelentek az 'új' kultúra reprezentáns elemei, mint a televízió vagy a turizmus. Ezek merőben különböző tér- és tájfogalommal rendelkező jelenségek, amik az emberek életébe beépülve átalakítják azok saját térértelmezését és identitását is. A közelmúlt változásai nyomán Kappadókia lakói - saját ösztöneik megváltozása nyomán - 'száműzettek' saját tereikből és a tájból, ami az új építészetben és az életmód gyors megváltozásán is látszik. Ez azonban felborította az eddig működő szimbiózist, és felgyorsult a táj illetve az attól elválaszthatatlan helyi térkultúra eróziója. Ezzel párhuzamosan a táj jelentése és annak reprezentációja is átalakult, új értékeket is felmutatva - a tanulmány ezen változásokról nyújt, szándéka szerint értékítélet nélkül, összefoglaló képet.

Szemerey Samu

Kappadókiához vezető linkek

http://www.uni-koeln.de/~a0144/
Andus Emge német kultúrantropológus professzor oldala, aki már lassan húsz éve él Kappadókiában. tanulmányok, fotók, rengeteg anyag.

http://133.13.185.182/platform_c/index.html
a platform_c workshop honlapja
(2000 szeptemberében építészek, urbanisták, képzőművészek...)

Kappadókia reprezentációja, kiragadott példák:

http://www.cappadocia.gov.tr/
a 'hivatalos' török weboldal, némi angol szöveggel és fotókkal, turistacsalogatóul

http://www.great-adventures.com/destinations/turkey/cappadocia.html
amerikai utazási oldal, jellemző szöveggel: szürreális, kalandos, holdbeli világ, meselények stb.

A teljes dolgozat - angol nyelven - a csatolt dokumentumban olvasható. 

vélemény írásához jelentkezzen be »