építészet : környezet : innováció

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése

Rangsorolás nélkül kiemelt megvételben részesült 4. számú pályamű
RB - STÚDIÓ Bt.
tervező: Balázs Attila

Rangsorolás nélkül kiemelt (2,5 millió forintos) megvételben részesült 4. számú pályamű
RB - STÚDIÓ Bt.
tervező: Balázs Attila

 

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely - RB - Stúdió
 

 


Részletes bírálat

A terv a Nemzeti Emlékhely méltó megjelenítését új városi tér kialakításával éri el. Ez a Dóm tér kettős szerepet kíván betölteni: egyszerre városi tér, ugyanakkor felhasználja azt az immaginárius jelentést, hogy a negatív forma, a lenyomat, az űr képes valami hajdan voltat érzékeltetni.

Ezzel a felismeréssel egyedül áll a pályázók között. Az űr megjelenítése a hely méltó megjelölését szolgálja, anélkül, hogy attraktív jelet kellene létrehoznia.

A teret a Püspöki palota párkánymagasságánál alacsonyabb, kétszintes, karakteres téglaépület keretezi, a belső oldalán árkádos kialakítással. Hangsúlyos kapuzattal csatlakozik a Városház térhez és a beépítés felszakításával a Lux-féle épület által közrefogott térrészhez és délen a Táncsics utcához.

A beépítés három rétege tényleges funkciókat elégít ki:

  • a romok-kőtár szintje a városi tér kellő belmagasságú alépítménye,
  • a térfalak beépítése múzeumi, a déli oldalon a tér élettel történő megtöltését szolgáló kereskedelmi, vendéglátó funkciójú.
  • a közbezárt terület pedig kissé szűkös, de épp ezért belakható városi tér.

Ez a beépítés megoldja a Püspöki palota kertje felőli térfalat és a romterület szintjén kialakított Lux-féle épületek térfalát új szárnnyal helyettesíti. Ez utóbbi javaslat megfontolásra azért is méltó, mert a legtöbb terv nem kezeli azt a problémát, hogy a Vár körútra szervezett Lux-féle épületek ugyan illeszkedtek a hajdani városképbe, de a Városház tér felől már nem takarják el a körúton kívül létrejött új beépítést.

A megoldást két kritikai megjegyzés illeti:

  • a kőtár nyomott belmagassága elégtelen az egyébként szellemes megoldású, 1,7 m magas gerendák következtében, melyek súlyosságát nem tudja enyhíteni a hajdani boltozati bordákat bemutató, didaktikus üvegbetét
  • a déli oldalon a meglévő beépítéstől csak szűk sikátor választja el az új térfalat, aminek a megnövelése legalább a Vasvári Pál utca szélességére feltétlenül kívánatos. Ez a módosítás viszont veszélyeztetné a Városház tér felőli nagyvonalú kapcsolatot.

A tér burkolatában utal az alatta lévő bazilika térstruktúrájára. Kiemeli a Szt. István sírt. Mátyás-kori szentély is része a kompozíciónak. A romok szintjén történő épületbemutatás sematikus.

A tervezett „jelek” – a Szt. István szarkofág és a királyszobrok - alkalmazkodnak a téralkotási koncepcióhoz. Nem szerencsés, hogy a Szent István-i bazilika helyett a Mátyás-kori alaprajz kap hangsúlyt a negatív térformálásban.

A püspökség kerítésének déli kiszögellése melletti alapozások (3 db) problematikus helyen vannak. Az egész romterületet egységként kezeli (Mátyás-szentély és templomtól északra eső maradványok), a szarkofág áthelyezése elhibázott.

A további kutatás biztosítható.

A terv csak részben ad megoldást a háromszintes épület/térfal szerkezetkialakítására. A teljes épületszélesség-méretű lefedés nagyobb szerkezeti magasságot, vagy közbenső alátámasztást igényel, és kérdéses a belső udvar vízelvezetése a belső vasbeton ráccsal fedett térben.

A tér egészét burkolt, beépített felületként alakítja ki, kerteket, zöldfelületet nem tervez.

A pályaművet egyedi téralkotása miatt a Bíráló Bizottság kiemelt megvételben részesítette.

vélemény írásához jelentkezzen be »