építészet : környezet : innováció

Sopron, Várkerület pályázat

A megvételben részesült 15. számú pályamű szerzői: Soproni Mestervonal Kft. – Eleőd Ákos, Sebestyén Tamás, Fábiánkovits Ferenc, Vastagh Gabriella, Massány Edina, Stéhli Zoltán, Hámori Gábor, Freiler László, Fábiánkovits András, Kiss Róbert, Csepregi Tibor, Gömöri János

Megvételben részesült 15. számú pályamű
szerzői: Soproni Mestervonal Kft.
Eleőd Ákos, Sebestyén Tamás, Fábiánkovits Ferenc, Vastagh Gabriella, Massány Edina, Stéhli Zoltán, Hámori Gábor, Freiler László, Fábiánkovits András, Kiss Róbert, Csepregi Tibor, Gömöri János

 

 
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
Sopron, Várkerület - Soproni Mestervonal
 

 


Részletes bírálat
A terv alapvetően három nagy funkcionális egységre tagolja a Várkerületet, amit - a kiírást idézve „La Rambla” jellegű megoldásként kezel - és hármas szerkezeti tagolással köt össze. A javasolt funkciók részben a tradícióra alapulnak (vásártér), részben újak (színtér).

Jó megoldás, hogy a gépkocsi utat a tér keleti fala mellett vezeti, és így nagyobb, egységes felületet kap. Hibája viszont a tervnek, hogy a kialakított új terek ezt a nagyvonalú lendületet több helyen is „megakasztják”. A struktúrát tagoló terek „kifutnak” a gépkocsiútig, s ez által vizuális lehatárolásuk bizonytalanná válik.

A területen kettős gépkocsi utat vezet végig. Az egyik két forgalmi sávval a tér keleti oldalán megy végig, míg a másik a belső beépítési vonalon halad. Ezzel a kettős rendszerrel lehet valójában a legjobban föltárni a területet. A kétsávos út használatában viszont nem foglal állást (alternatívákat sorol föl), így azokban előfordul jó és rossz megoldás is. A tömegközlekedés problematikáját is megválaszolatlanul hagyja. Közlekedési koncepciójának előnye, hogy a területen kívül javasol mélygarázs helyett parkolóházat.

A felszabadított területen három nagyobb funkcionális egységet javasol. Északról haladva első a Vásártér, melynek tradicionálisan ez volt a helye. Nagyléptékű kertépítészeti elemei szétszabdalják a teret és megnehezítik az ide szándékolt funkció (piac, vásár) jó működését. A következő térrész a Dísztér. Ellentmondásosnak tűnik, hogy éppen ez a tér lesz különböző vásárok megtartására alkalmas. Ehhez igazodik a tér „ingerszegény” kialakítása is. A Színtér funkciója elfogadható, de téralakítása több ponton elhibázott. Ugyan a Rondella egy térfalhiány miatt vált a Várkerület felől láthatóvá, de a látvány már évtizedek óta a Várkerület része lett. Kár lenne ezt a javasolt üveg-acél, építészetileg erősen kifogásolható épülettel megszüntetni.

A növényzettel és az utcabútorokkal a kettős fasortól és a Kisvárkerület ligetes beültetésétől eltekintve az általánosság szintjén foglalkozik.

A Bíráló Bizottság a tervet, alapos elemzéséért, az elemzésekből levont jó (de építészetileg nem minden esetben helytálló) következtetéseiért megvételben részesíti.

vélemény írásához jelentkezzen be »