építészet : környezet : innováció

Rigó Bálint [3]

Házdarabok

„Le kell szögeznem, hogy a modern építésznek nevezett ember a legőszintébb csodálattal és szeretettel tekint a valódi népművészetre, a parasztházakra, amint a művészet nagy korszakainak mesterműveire is. […] Nemzeties, vagy historikus módon építkezni számunkra helytelen...