építészet : környezet : innováció

Paksi átmeneti tároló és irányító központ tervpályázat 2010 eredménye

Bemutatjuk a kiégett kazetták átmeneti tárolójára, beléptető és operatív irányító épület bővítésére kiírt, meghívásos tervpályázat eredményét és a pályamunkákat.

A kiírt meghívásos tervpályázatra a pályázati kiírásban meghatározott határidőre 5 pályázat érkezett. 

A tervpályázat célja:

A Kiíró építészetileg igényes, műszakilag megalapozott, és gazdaságosan kivitelezhető tervjavaslatot vár új funkciók elhelyezésére és új építészeti egység kialakítására, ezen belül:

  • egy több feladatot ellátó központi tér kialakítására, mely korszerű megjelenésű és megfelelő helyet ad a látogató csoportok fogadására és tájékoztatására, a belépési engedélyek intézésére, valamint iroda- és tárgyaló helyiségek elhelyezésére,
  • egy alagsor kialakítására, melyben az épületgépészeti elemeken kívül raktárak, továbbá a látogató terület egy része helyezhetők el,
  • egy emeleti szintre, melyen irodák és tárgyalók legyenek,
  • a meglévő épülettel való összeköttetés kialakítására,
  • a meglévő épületben felszabaduló jelenlegi bemutató terem célszerű és esztétikus hasznosítására,
  • az épületek körüli területen parkolók és esztétikus zöld felület kialakítására.

A tervpályázat tárgya:


Az RHK Kft. által üzemeltetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával kapcsolatos tevékenységek és a nukleáris létesítmény irányításának központja a Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ). Itt helyezkedik el a cég teljes tevékenységének bemutatására szolgáló – évente ezres nagyságrendben látogatókat fogadó – bemutató terem is. A jelenlegi épület kapacitását már meghaladja a létesítmény működése kapcsán felmerülő feladatok ellátásához szükséges üzemeltetői, beruházói, tervezői és gazdasági személyzet létszáma, valamint indokolt az előbbiekben említett bemutató részleg bővítése is.

A tervezési terület magába foglalja a jelenlegi Beléptető- és Operatív Irányító Épületet, valamint az attól déli irányban lévő térséget (8803/2hrsz). A tervezési feladat a terület épített, zöldfelületi és burkolati elemeinek összessége, melyek egymással összhangban kell hogy új, értékes együttest alkossanak.

A tervpályázat jellege: MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT

A tervpályázat eredményének összefoglaló értékelése, a zsűri ajánlása:

A tervpályázat beváltotta a hozzá fűzött reményeket, bár csodára nem volt képes. A környezeti adottságok – elsősorban a meglevő épület arculata – nyilvánvalóan erős kötöttséget jelentett, melyet a pályázók eltérő mértékben vettek figyelembe. A zsűri ebben a tekintetben nem rendelkezett előzetes elképzeléssel, tehát nem volt elvárása sem az illeszkedés, sem a határozott különállás hangsúlyozása. A beérkezett tervek lényegében teljesen eltérő megközelítésekkel, jól körüljárták a lehetőségeket, ám minden tekintetben elfogadható, teljességgel meggyőző megoldást senki nem adott. Ennek okán a zsűri a funkcionális rend szempontjából legkedvezőbb, a lehető legjobb felfogásban megtervezett, és a továbbtervezés szempontjából legígéretesebb terv kiválasztására törekedett. Az építészeti magatartásnál előnyben részesítette a meglevő épületet nem megtagadó, azzal az együttélést továbbfejlesztő megoldást, mely leginkább a 4. számú pályaműben mutatkozott meg. Az igényesség hasonlóan magas szinten érhető tetten az 1. számú pályázatban, mely azonban már nem vállalja az együttlét nehézségeit a létező irodaházzal. Az újszerűségével megnyerő arculatot mutat a 3. és az 5. számú pályázat, ám különállásuk már szinte konfliktust teremt az együttesben. Ezek az épületek a helyi adottságoktól függetlenül bárhol állhatnának. A 2. számú pályázat összetett, sőt inkább bonyolult tömegformálása tovább ront a korábbi beépítés adottságain, miközben önmagában is ellentmondásokat rejt.

Ajánlás
A bíráló bizottság az 1. helyre és megvalósításra javasolt tervnek a fejlesztését javasolja. Az építészeti arculat részleges újragondolása szükséges, mely az oszlopsoros, üvegfalas bejárati homlokzat rangjára emeli a déli, beforduló épülettömeget. Átgondolandó az emeleti rész konzolos túlfuttatása, és az anyaghasználat is.  A nyugati tájolású, kétszintes üvegfal napsugárzás elleni védelme biztosítandó, melynél a megfelelően telepített lombosfa is számításba jöhet. Vizsgálni kell a meglevő irodaház déli homlokzatának bevilágítását is, melyet az új tető erősen árnyékol. Vizsgálni kell továbbá ennek a tetőnek a régi épülettel való csatlakozását, mivel a régi épület javasolt homlokzat átalakítása nem valósul meg az építkezéssel együtt.

Az öt benyújtott/felbontott tervpályázat készítőinek a zsűri – a mindenkinek járó költségtérítés összegén felül – díjat ítélt meg az alábbiak szerint:

Első díj:         4. számú pályamű - Ripszám és Társa Építész Iroda Bt.
                    450.000,- Ft díj
                    (az összeg áfával értendő)


Második díj:   1. számú pályamű - Kern és Klenk Építészeti Bt.
                    350.000,- Ft díj
                    (az összeg áfával értendő)


Harmadik díj: 3. számú pályamű - AR2 Építész Stúdió Bt.
                    200.000,- Ft díj
                    (az összeg áfával értendő)


Díjazásban nem részesült: 

A 2. számú pályamű tervezői: Építész Kétszög Kft.

Az 5. számú pályamű tervezői: Artem Kft. 

  

5 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »