építészet : környezet : innováció

Out There / Ott, kinn — 11. Nemzetközi Építészeti Kiállítás Velencében [18]

Festett malaszt

Mindenekelőtt menjünk vissza időben néhány hetet, és koncentráljunk csak arra, amit a biennále megnyitóján járva láthattunk. A várakozásaim és az ott látottak hatására ugyanis az egyik legfontosabb érzés, ami megfogalmazódott bennem, merőben ellentmondásos volt: az egyik...

Hotel Polonia avagy az épületek utóélete

...megkérdőjelezik e nagyravágyó épületek funkcióját, sötét víziókban és fintorokban vetítve előre néhány évtizeddel későbbi átváltozásukat. Mert mivé lesz a megakönyvtár a digitális könyvek korában, lehetséges, hogy Norman Foster csillogó irodaháza börtönné...

from the ego to the eco

The critical attitude – for me, as the receiving and creating Self of the exhibition visitor – implies the dynamism and self-reflection of the identity; i.e., it is not enough to divine once who we are and, depending on others, what we might want: this is a task that demands constant...

ego(tól) öko(ig)

A kritikai attitűd – nekem, mint kiállítást látogató befogadó és alkotó Én-nek – az identitás dinamikusságát és ön-reflektivitását jelenti, vagyis nem elég egyszer kitalálni, hogy kik vagyunk, és má­soktól függően mit akarhatunk: ez állandó újragondolást és...