Kedves, szerethető alkotás - Anna-réti miséző

A Koczka Kristóf és Márkus Péter által tervezett kápolna "tiszta, világos, egyszerű." Az építészek koncepciója megvételben részesült a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának az Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervére meghirdetett tervpályázatán.

A pályázati kiírásban a kiírók egy összetett, sok szempontnak megfelelő megoldást vártak el a miséző és környezete kialakítására, mely komplex megoldást kívánt. A kiíró egy olyan miséző hely megtervezését várta el,  melyben igény szerint lehet szabadtéri misét tartani, legalább részben fedett vagy zárt, egy esetleges nagyobb zarándoklatnak, így különösen a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusnak is helyszínt tud biztosítani. Fontos szempont volt, hogy a miséző épülete ne zavarja a terület környezetének téli sportpályaként történő használatát, illetve próbálja meg felhasználni a kápolnának adományozott köveket. A miséző-, emlékhely koncepciójának kialakítása során fontos szempont a szakralitásnak megfelelő egyszerű és őszinte megoldás keresése. A megoldást egyaránt jellemezze a hittel áthatott befogadás, nyitottság és a mértéktartó visszahúzódás, alázatosság.

A kiíró további célja volt, hogy a terv gondolatisága és eredménye őrizze magában azt a tiszta szerkesztési módot, amely tükrözi a környezetét érintetlenül hagyó és a természetet tiszteletben tartó kapcsolatot. A tájba illeszkedő formavilág és természetközeli anyaghasználat alkalmazása a helyszínt tekintve szintén alapvető elvárás volt a kiíró részéről.A koncepció

A tervezési munka célja egy olyan tájba illeszkedő, többfunkciós miséző kialakítása volt, amely kis létszámmal rossz időjárási viszonyok esetén is tud működni, míg máskor alkalmas nyílt, nagyobb zarándoklatok kiszolgálására is. A végeredmény egy zárható, 20 fős miséző, mely a két végén teljes homlokzati keresztmetszetben nyitható, így alkalmas arra, hogy a hajó felől 80-100 fő részére is lehetővé tegye a mise celebrálását. Az első homlokzat felnyitásakor az oltár a másik irányból tárul fel, és így az Anna-rétről akár egy több ezer fős zarándoklat is hallgathatja a ceremóniát. A miséző teljesen zárható, az épület belső megóvása érdekében. A szentély érzékletesen kontrasztos, elkülönülő fehér színt kapott az egyszerűség és a szakralitás jegyében, mely a hajó fa burkolatával találkozva képez egységet. A misézőhöz csatlakozik egy kisméretű, jelképes harangláb is, így téve komplexé az épület szakralitását.

A tervezett miséző karaktere rajzolatában az egyszerű ház/betlehemi istálló archetípusa. A formavilág tiszta, geometrikus, dísztelensége teret ad a kereszt motívumnak és a természetnek. A belső funkcióknak megfelelően kívülről is, érzékletes kontraszttal mutatja meg a szerkezet belső felosztását (a hajó és a szentély egységét), illetve azok arányát.
Anyaghasználatát tekintve a pályázat puritán, minimalista, környezetét tisztelő, hangsúlyosan természetes anyagokkal operál. A fa, fehér beton, üveg kombinációja a hosszú élettartamot és az örökkévalóságot tartja szem előtt mind esztétikai, mind pedig fizikai értelemben. Az épületet egy betonszerkezetű külső héj foglalja magába, a mellette álló haranglábbal együtt, mely a beltéren elhelyezkedő értékek védelmének érdekében (időjárás, korrózió, rongálás) zárható. A későbbi megvalósítás folyamán, a modularitás elvén opcionális, hogy az építtetők a teljes misézőt, vagy pedig kizárólag a szentély részt kívánják megépíteni. A harangláb karakterével egybevonva már szerényen idézi a korábban a helyszínre tervezett Világ Királynője Engesztelő Kápolna XXI. századi kicsinyített, modern átiratát is, mely emléket állíthat az elmúlt kor viszontagságai miatt meg nem épült kápolnának.

A szentély és környezete: tiszta, világos, egyszerű tér, oltárral és két ülőhellyel, valamint az oltár alatti zárható tárolóval a liturgikus eszközöknek. A mise alatt igény szerint a szakrális teret kiemelő, oltárt bevilágító fényforrások is elképzelhetők. A szentély kívül-belül vizuálisan eltér a hajótól, így hangsúlyozva a szakralitását. Az épületet belső letisztultsága, a nyeregtető gerince az idelátogató hívek tekintetét az oltárra és az ajtóban lévő keresztre vezetik. Az épületek aszimmetrikus kapui észak-keleti és dél-nyugati tájolásúak, így a kapukon található üvegezett kereszt motívumok a délelőtti és délutáni napszakban is szakrális, hangulatos fényt engednek a térbe.

 
A hajó és környezete: egyszerű, funkcionális, egyenként 3-4 fő ültetésére alkalmas, minőségi, kezelt keményfaanyagból készült padok, és az ezekkel harmonizáló, puritán belső faborítás, mely kellemes és letisztult kontrasztban áll a szakrális szentély világával, valamint harmonizál a misézőt körülhatároló természettel. A szentély felőli ajtókat kinyitva, az oltárhoz ellentétes irányból közelítve az egyházi személyek több száz fő feletti létszám előtt is celebrálhatnak, felső határ a miséző előtt elterülő síkság befogadóképességétől függően többezres is lehet. A szentély és a harangláb vizuálisan eltérnek a hajótól, így hangsúlyozva a szakralitását.

A miséző ajtajai: aszimmetrikusak, belülről kifelé tárhatók, mely a miséző környezet felé irányuló nyitottságát hivatott szimbolizálni. Mindkét oldalon áttört keresztmotívumok díszítik és adják meg a miséző hangulatának megfelelő derengő szakrális fényt, valamint zárt állapotukban a puritán miséző egyetlen, de hangsúlyos karakterisztikával rendelkező külső díszeiként szolgálnak. A misézőbe egy oldalsó ajtón juthatnak be a hívők, de nagyobb rendezvény esetén bentről nyithatók az adott eseménynek megfelelően kiválasztott főajtók. Az oldalsó ajtó kis létszám esetén elsődleges bejáratként funkcionál.

Harangláb: a miséző kiegészülve a stílusában közel tartott haranglábbal tovább emelheti az emlékhely komplexitását, benne az elkészült haranggal növeli a helyszín szakralitását és funkcionalitását. A harang egy egyszerű formájú, a miséző gerincmagasságán kissé túlnyúló, kétoldalt nyitott keretben kapott helyet, a földtől néhány méterre elemelve.

Közvetlen környezet: az épület a rét alján jól láthatóan, a kör alakú facsoport előtt kapott helyet, így a megvalósításához minimális tereprendezés szükséges. A miséző a funkcionális elvárásoknak megfelelően egyszerre alkalmazkodik többféle használathoz.

  • alkalmas kisebb (5-20 fő) létszámú eső- és szélvédett szertartásokhoz
  • a hajó ajtaját hátrafelé nyitva, a facsoporttal övezett terület felé, az épület hátulról körülállva 50 fő feletti létszámmal is megtartható a mise,
  • a szentély felőli ajtókat kinyitva, az oltárhoz ellentétes irányból közelítve (a belátási szög növelése érdekében) az egyházi személyek több száz fő feletti létszám előtt is celebrálhatnak, felső határ a miséző előtt elterülő síkság befogadóképességétől függően többezres is lehet.

A területen, a korábban gyűjtött, városnevekkel feliratozott építőkövekből ideálisan kialakíthatók esztétikus tereptárgyak, melyeket felirattal fölfelé a talajba süllyesztve lehet elhelyezni, egyfajta horizontális domborművekként használva fel azokat. Ebből a megoldásból kiindulva a többi rendelkezésre álló mészkő tömböt is hasonló módon lehet hasznosítani. Ezen kívül egy tájékozódást segítő “irányítótábla” rendszerként is funkcionálhatnak, mely a Normafa főbb csomópontjaitól indítva az Anna-réti misézőig vezetnek az útvonalakat végigkövetve, amely így a miséző jellegzetességét is magán hordozza.
Külső megjelenés: A miséző természetközeli burkolatokat kapott mind kívül, mind belül. A hajó fazsindely burkolatot, míg az oltár és a harangláb letisztult és kontrasztos, fehér beton burkolatot kapott. Az épület két végén található aszimmetrikus tömörfa szerkezetű kapuk északkeleti és délnyugati tájolásúak, így a kapukon található üvegezett kereszt motívumokon a délelőtti és délutáni napszakban is szakrális fény szűrődik be a térbe. Az oldalsó ajtó az épület külső felének megfelelően szintén faburkolatú. Az épület a környező gyalogos útvonalakról jól látható, egyszerű világos külseje vonzza a tekintetet, de a környezettel és a természettel nem próbál konkurálni. 

A tervpályázat bírálóbizottságának zárójelentése

“A pályamű – nagyon helyesen – tiszta, világos, egyszerű, ahogy szerzői a műleírásban említik. Ezt a hatást picit rontja a bejáratok aszimmetrikus szerkesztése és a kétfajta külső architektúra megjelenése színekben és anyagban egyaránt. A mű talán még karakteresebb, határozottabb állítás lehetett volna ezek nélkül. A terv „funkció” című lapján igen érzékletesen mutatja be különböző létszám esetén a használhatóságot. A tervezett kápolna méretei, arányai jól illeszkednek az igényekhez és a helyszín kiváló táji adottságaihoz. Kedves, szerethető alkotás.”

Márkus Péter, Koczka Kristóf