Az "Erzsébet téri Kulturális Központ és Millenniumi Park kialakítása" című tervpályázat eredménye

Budapest, Erzsébet téri Kulturális Központ és park kialakítására kiírt tervpályázat eredménye.
Az "Erzsébet téri Kulturális Központ és Millenniumi Park kialakítása" című országos, nyilvános és titkos építészeti tervpályázatot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2000. április 17-én hirdette meg.

A tervpályázat az V. kerület Belváros Szabályozási Tervével összhangban a teljes Erzsébet térrel foglalkozott, hangsúlyozva azonban, hogy az I. ütemben - az idevonatkozó Kormányhatározat értelmében - az Erzsébet tér jelenlegi építési területén kialakítandó felszín alatti Kulturális Központ és Park valósul meg.

A pályázatra öt cég adta be pályaművét a 2000. július 17-i határidőig. Ezek elbírálását - szakmai szervezetek és hivatalok által delegált - 9 tagú Bírálóbizottság végezte, amelynek munkáját egy Szakértő Bizottság segítette.

A Bírálóbizottság a pályázatot eredményesnek találta, különös tekintettel a feladat rendkívüli összetettségére. Megállapította, hogy a pályaművekben figyelembe vették azokat a koncepcionális elemeket és alternatív megoldási lehetőségeket, amelyek közül kiválasztható a részletesebb tervezés iránya.

A pályázati anyagokból kitűnik, hogy az Erzsébet tér - Deák tér - Millenniumi Park téregyüttese olyan városszerkezeti egységet kell hogy eredményezzen, amely nem elsősorban homogén egységes teret, hanem szerkezetileg erőteljesen összekapcsolódó, egymást funkcionálisan kiegészítő tér-részek együttesét alkotja. Ezzel biztosíthatja a közparktól, a fásított díszkertektől és városi tértől elvárható funkciókat.

A Bírálóbizottság előtérbe helyezte azokat a pályaműveket, amelyek az új tér jelentős süllyesztése révén "agóra" jellegű megoldást javasoltak.

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a benyújtott pályaművek között nincs olyan, amelyik az elvárható igényeket maradéktalanul teljesítette volna, illetve olyan koncepcionálisan is megfelelő megoldást javasolt, amely minden részletében kellően kidolgozott lett volna. Ezért úgy döntött, hogy a pályázaton díjat nem ad ki, hanem a kidolgozott javaslatok jelentős részét megvásárolja a további hasznosítás reményében. Megállapította, hogy a tervek közül kiválasztható volt az a koncepcionális megoldás, amelyet a kiírónak továbbtervezésre javasolhat, ezért ezt a pályaművet ún. kiemelt megvételben részesíti.

(A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Sajtóirodájának közleménye)


 • 2,2 millió forintos kiemelt megvételben részesült az 5. bírálati sorszámú pályamű, melynek szerzői:
  Bánfalvi Koppány, Bikki István, Hadadi Péter, Horváth Attila, és építész konzulensként Ivány Inke
  (FIRKA Építész Stúdió Kft.)

 • 1,8 millió forintos kiemelt megvételben részesült a 2. bírálati sorszámú pályamű, melynek szerzői:
  Mérték Építészeti Stúdió Kft és munkatársai, valamint
  Virág Csaba & Z. Halmágyi Judit Építész Iroda és munkatársai

 • 1 millió forintos megvételben részesült a 4. bírálati sorszámú pályamű, melynek szerzői:
  Kévés György vezető építész és munkatársai
  (Kévés és Építésztársai Rt.)

 • 1 millió forintos megvételben részesült a 3. bírálati sorszámú pályamű, melynek szerzői:
  Dr. Gerő Balázs, Szabó Márton építészek és munkatársaik
  (Gerő-Szabó Építész Iroda Kft)