A teljesség felé

Erdős Imre diplomatervében - megelőzve a főegyházmegye tervpályázatát - a debreceni görögkatolikus közösség szükségleteire reflektálva egy 150 fő befogadására képes templomot tervezett. A terv finom építészeti gesztusokkal köti össze a formát a tartalommal. 

 

Mottó

A keresztény vallás alapkövei a hit, a remény és a szeretet. Ezek a dolgok központi helyet foglalnak el mind az emberiség, mind az egyének mindennapi életében. Olyan értékek, amelyek fontos szerepet játszanak a mentális és fizikai egészség megőrzésében egyaránt. Az általam tervezett templomnak ezért kettős célja van. Egyrészt a helyszín vonzáskörzetében élő hívek gyülekezeti igényeinek kielégítése, másrészt egy mindenkit befogadó tér-együttes megalkotása, amely mindig nyitva áll és találkozási pontként szolgál. Azonosulva az ökumenizmus alapgondolatával, tervemen keresztül az emberek közötti toleranciát, a közös pontokat és az összetartozást igyekszem hangsülyozni. Egy templom tereinek a szeretet melegét kell árasztania mindenki felé.


 

A hely

A tervezési terület Debrecen város nyugati részén, a tócóskerti lakótelepet kettészelő Holló László sétány nyugati végében helyezkedik el. A mai Tócóskert a régi kertségek '80-as évek közepén történő kiszanálásával és a cca. 40 000 embernek otthont biztosító lakótömbök felépítésével kezdődött. Idővel a terület kibővült oktatási, rekreációs és egyéb középületekkel. A görögkatolikus közösség részéről régóta igény lenne itt egy 150 fős befogadóképességű templomra. Az egyház rendelkezésére álló telek déli oldalát a sétány, északi oldalát egy parkolósáv határolja. A környezetében áruház, szolgáltató-épületek és az égbe meredő paneltömbök találhatóak.


 

Telepítés

A hely kijelölésének fő mozzanata: a templom földbe szúrt csonka kúpként való megfogalmazása. Célom egy olyan hangsúlyos elem létrehozása volt, ami azonnal magára vonja a tekintetet és sajátos atmoszférát teremt. Ezt szándékoztam erősíteni azzal is, hogy a templomkertet a telek végében lesüllyesztettem. A templomhoz vezető 8%-os lejtésű rámpán lefelé haladva szimbolikusan megkezdődik az átlényegülés és az alámerítkezés.


 

Templom és harangtorony

Az emberek és az épített struktúrák között létrejövő érzelmi kapcsolat azt követeli meg, hogy komplex struktúrákat hozzunk létre, mivel szemeink a magas kontrasztarányú és részletes területekhez vonzódnak. A geometriailag túl tiszta formák - így egy magányosan álló csonka kúp is – szorongást generálhatnak, akkor is, ha egy szakrális épületről van szó. Ezért egy szikár, vázas szerkezetű harangtornyot helyeztem ellentétpárként a templom mellé, majd a bejárati kapuzat kihangsúlyozásával hármas kompozícióba rendeztem a tömegeket. A tengelybe helyezett kétszárnyú ajtón át az előtérbe juthatunk, innen tárul fel a templombelső. A templom alaprajzának alakításánál fontos volt az ellipszis, mely - lévén egyszerre centrális és tengelyes térforma - a tökéletesség és a menny szimbóluma. Erre a kontúrra épül fel a templom vasbeton héja. A hajó határait egy fa béléssel jelöltem ki. A két csonkolt ellipsziskúp között így kialakult térben kaptak helyet az olyan kiegészítő funkciók, mint a sekrestye, a gyóntatófülke és a tároló. A karzatra való feljutás is ebben a gyűrűben lehetséges, két szimmetrikus lépcsőkaron keresztül. A belső héjat keleten az ikonosztázion fejezi be. Fontos volt a tervezés közben, hogy ez egy áttört hártyaként, vagy csipkeként jelenjen meg, mely egyszerre feltárja és elrejti a szentélyt. A szükséges természetes megvilágítást a tetőn elhelyezett felülvilágító sávval biztosítottam.


 

Parókia

A parókia alaprajzi kialakításánál racionális rendre törekedtem. Tömegét visszafogott módon igyekeztem megjeleníteni, hogy a hangsúly a templomon legyen. A funkciókat ezért egyetlen hasábba rendeztem. Egy közösségi ház legfőbb építészeti és társadalmi célja, hogy keretet adjon a gyülekezet közös programjainak és jól használható hely legyen minden korcsoport számára (pl. hittanórák, ifjúsági összejövetelek, koncertek, bálok, stb.). Ezért ez egy nagy, szabadon átrendezhető tér. A paplakás méretét és térkapcsolatait pedig egy 4 gyermekes család igényeihez mérten alakítottam. A fényt felülvilágítókkal és a déli oldalon létrehozott pációval biztosítottam, ami egyben vizuális kapcsolatot is teremt a templommal.

Erdős Imre