építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Nevelési központok Jeney Lajos kutatásai alapján

Géczi Zsuzsanna tanulmányában végig veszi a nevelési központok egykori jellemzőit, és azokra az aspektusaira fókuszál, melyek ma is hasznosnak bizonyulnak az oktatási terek minőségi kialakítása szempontjából. A tanulmány a BME Építőművészeti Doktori Iskolában futó kutatásokat összegző Építészet és idő kötetben jelent meg. 

Az oktatási terek minőségi, építészeti kialakítása komplex feladat. Ugyanakkor megkerülhetetlen, hiszen a megfelelően kialakított iskolai terek segíthetik a nevelési folyamatokat és a tananyag beépülését. Ezen sokrétű igényekre azonban sokáig nem fektettek kellő hangsúlyt. A háború utáni tanteremhiány indukálta iskolaépítési hullám is elsősorban a mennyiségi problémákra igyekezett választ adni a minőséggel szemben.


Nevelési központok Jeney Lajos kutatásai alapján

 

Jeney Lajos építész és munkatársai az oktatás minőségének javítását megcélozva, külföldi tapasztalatok alapján megalkották a nevelési központok átfogó koncepcióját. Ezzel olyan komplex programot nyújtottak, amely az oktatás és nevelés kérdésein túl, szélesebb társadalmi rétegeket tudott megszólítani. E centrumok különböző közintézményeket integráltak magukba, így a települések közösségi életének fontos szervezői lettek. A Keceli Nevelési Központot kiemelten elemezve rámutathatunk e létesítménytípus koncepciójának sikerére és hiányosságaira.

Géczi Zsuzsanna

 

vélemény írásához jelentkezzen be »