építészet : környezet : innováció

Multifunkcionális közszolgálati telephely Szombathelyen - a Szántó és Mikó Építészek terve

Épületelemek tekintetében egységes, de telepítésükben változatos összképet adó koncepciót dolgozott ki Mikó László, Nagy Sándor és Bérces László a szombathelyi multifunkcionális városi közszolgálati telephely tervpályázatára. A homlokzat szálcement anyagú táblákból készült, mely előtt acélhuzalokon futó növények biztosítják majd a későbbiekben az árnyékolást. 

1. Beépítési javaslat


A Claudius Ipari park Sárdi-ér utcai területe a tervpályázati kiírásban rögzített fejlesztési koncepció megvalósulása esetén egy mintaértékű, innovatív fejlesztés lehet. A teljes területre javasolt beépítésünk egy irodai, szociális, üzemi és raktár funkciókat feltételező, az épületelemek tekintetében egységes, de telepítésükben változatos összképet adó koncepció. Az utcavonalak mentén helyezkednek el az irodai, szociális épületrészek és a parkolók, melyeket parkosított, kerítés nélküli elő- és oldalkertek öveznek. Az üzemi és raktár épületek a telkek mélyebb részein, kerítéssel körülvéve állnak.


látványterv


A közszolgáltató társaság épületeire tett beépítési javaslatunk tekintettel van a fejlesztés modularitás elvén alapuló ütemezhetőségére. Az irodaház, szociális épület, műhely-raktárépület szoros kapcsolata miatt ebben a sorrendben fűztük őket sorba, míg az inkubátorház a terület északi végén függetlenül valósítható meg. Az iroda jellegű és szociális épületek nyitott belső udvarok köré szervezett négyzetes alaprajzú, változó magasságú tömegek, az utcavonalra szervezve, míg a műhely-raktárépület az utcától távolabb helyezkedik el. Az épületeket a telek belsejében vezetett gyalogos tengely köti össze, mely gyalogos kapcsolatot biztosít a parkolóval és a rekreációs területtel. A szociális épület és az U alakú műhely-raktárépület közötti fűtött kapcsolatot egy emeleti átjáró híd biztosítja. A veszélyes anyag tárolókat és kültéri raktárakat egy szabadon álló épületsávban helyeztük el. A műhely-raktár- javítóbázis két utcai jármű kapcsolattal rendelkezik, belső közlekedése kétirányú forgalmat tesz lehetővé. A haszongépjármű tárolók – részben fedetten – a körbe kerített üzemelési terület északi és keleti oldalán helyezkednek el.

A közszolgáltató társaság funkcióit ellátó személygépkocsi parkolókat három részre osztva, szabadon megközelíthetően helyeztük el.

helyszínrajz2. Építészeti kialakítás, funkció


A közszolgáltató társaság iroda és szociális épületeit azonos modulrendszerben, változó magassággal és tömegalakítással terveztük, mely egységes, de egyben változatos megjelenést biztosít az épületegyüttesnek. A műhely-raktárépület hasonló szerkezeti rendben, de a funkció által megkövetelt nagy alaprajzi kiterjedésű épületformát öltött.


látványterv


3. Homlokzati anyagok


A külső homlokzat burkolat szerelt jelleggel szálcement anyagú táblákból készül, (pl. Equitone), cementszürke színben. Az ablakok alumínium vagy műanyag szerkezetek, a műhely-raktár épület ajtajai, kapui acél szerkezetűek. Az ablakok a gépészeti komfort szint miatt nem nyithatók, tisztításuk kívülről történik.

Minden nyílászáró egységesen fehér színű. A homlokzatok előtt 60 cm távolságra kinyúló acél-könnyűbeton konzol sávokhoz erősített acél huzalok feszülnek, melyeken a földről vagy a földszint felett elhelyezett virágvályú sávból futónövények futnak fel. Ez a néhány év alatt beálló növénytakaró árnyékolást és környezetbarát megjelenést biztosít az épületeknek. Az irodaépület szabadon álló pillérei nyersbeton felületűek.


homlokzati minta


4. Környezetrendezés, tájépítészet

Anyaghasználat

Jelen fejlesztési koncepció egy egységes, egyszerű, de esztétikus burkolatarchitektúrát irányoz elő, a funkcióknak megfelelő minőségi szinttel. Az autós forgalmú felületekre aszfalt burkolatot javasolunk, amitől karakteresen elválnak a gyalogos felületek, amik elemes burkolatot kaphatnak. Javasoljuk minél több természetes burkolóanyag használatát, valamint víz és légáteresztő burkolati rétegrendek kialakítását. (pl. parkoló állásokban nagykockakő burkolat, gyalogos felületeken klinkertégla, épületek közelében egyes helyeken palló és kiskockakő burkolat)

A rekreációs területen elhelyezett streetball pálya aszfalt, a strandröplabda homok, a pingpong asztalok területe pedig öntött gumi burkolatot kapna. A sportpályák környezetét és a kerti közösségi teret egyszerű formavilágú, nagyméretű, monolit jellegű kültéri bútorokkal javasoljuk berendezni.
Az iroda épületek és az inkubátor ház környezetében kiemeltebb minőségű burkolatokat, és egy-egy szobor szerű, extra megjelenésű bútort is elképzelhetőnek tartunk.


kert


Terepplasztika

Az épületek alapjából kikerülő nagy mennyiségű föld egy részét helyben felhasználnánk. A telek keleti felében, ahol a környező közművek igen jelentős védőtávolsága miatt kerti funkciók sem helyezhetők el, land art jellegű terepplasztikákat hoznánk létre. A gyepes dombok esztétikus megjelenésük mellett térhatároló szerepet kapnának, így a tartózkodásra alkalmas kerti egységek védett, intimebb helyzetbe kerülhetnének.


kert

 

Növényalkalmazás

A területen jelenlegi fás növényállomány nem található, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fásítás előnevelt, nagyméretű koros fákkal történjen. Javasoljuk a Hazánkban honos, az itthoni környezeti viszonyokat jól tűrő, gyorsan növő, nagy lombkoronát nevelő fafajok telepítését. (pl. Acer /Juhar/, Fraxinus /Kőris/, Tilia /Hárs/, Ulmus /Szil/ fajták).

A cserje és évelő telepítésnél elsősorban jó szárazságtűrő, kevés locsolást igénylő, de intenzív díszítő értékű fajták alkalmazását javasoljuk. Az előkertekben, az épületek között, és a gyakrabban használt területek mentén vonalas jelleggel alakítanánk ki biodiverz évelőfoltokat, alacsony virágzó cserjesávokat.


kert


Szántó és Mikó Építészek Kft.

vélemény írásához jelentkezzen be »