építészet : környezet : innováció

Király utca 40.: „nem fér bele a házba mindaz, ami benne van”

Az opponensi vélemény bár tartalmaz kritikai elemeket, elfogadásra javasolta a Citinvest Kft. tervét a Király utca 40-re tervezett épülettel kapcsolatban. A Központi Építészeti- Műszaki Tervtanács jelenlegi formájában nem ajánlja engedélyezésre, de átdolgozás után újra megvizsgálná a tervet.

A Király utca 40. szám alatti Hild épület sorsát évek óta komoly médianyilvánosság övezi, civilek, városvédők, műemlékesek tiltakoztak a ház bontása ellen. A korábbi bontási engedélyt felülvizsgálta a Közigazgatási Hivatal, és az a döntés született, hogy az épület utcai traktusát meg kell tartani és az eredeti homlokzatot vissza kell állítani.

 

Budapest, VI., Király utca 40.
Budapest, VI., Király utca 40.
Budapest, VI., Vasvári Pál utca 4.
 

 

A szomszédos telken álló, a Vasvári Pál utca 4. szám alatti épületet már korábban elbontották, a Hild háznál a tetőszerkezetet bontották el teljesen. Két évvel ezelőtt, a Központi Tervtanács már tárgyalta a Király u.40. szám alatti társasház építési engedélyezési tervét (együttesen a Vasvári Pál utcai telekkel, amelyre háromszintes idősek otthonát képzelt el az önkormányzat). Akkor a tervet átdolgozás után engedélyezésre ajánlotta a tervtanács.

Időközben azonban a tulajdonos felülbírálta saját, korábbi elképzeléseit és az idősek otthona mellett – mely funkciót az Önkormányzat a telek eladásánál kikötötte – irodaházként kívánja a területet hasznosítani. Ezért új megbízást adott ki a Citinvest Kft-nek az új projekt megtervezésére.

 

Korábbi tervezett homlokzat
 

 

A területre érvényes KSZT beépítési paraméterei, és a tervezett mutatók:
építési övezet: VK-VI-R
maximum beépítés: 80% - tervezett: 80%
szintterület: max. 5,5 - tervezett: 5,5
zöldfelület: min. 10% - tervezett: 10%
építménymagasság: 16-25 m - tervezett: 23,51 m
Vasvári Pál u. 6. számnál: 17,0 m - tervezett: 17,0 m
Parkoló szám: min. 155 db - tervezett: 156 db

„A műszaki adatokból kiderül, hogy a tervező valamennyi beépítési paramétert – igaz a maximumon – betartotta”- véleményezte a tervet Korényi András, opponens, a tervtanácsnak írásban megküldött értékelésében.

„A Közigazgatási Hivatal másodfokú határozatának megfelelően a Király utca 40. szám alatti Hild József által tervezett lakóház utcai traktusait meg kell tartani, és az eredeti homlokzatok helyreállítása szükséges. Ezt a feladatot a tervező mintaszerűen megoldotta, a főbejárat az eredeti helyére visszakerült, az alkalmazott homlokzati anyagok, nyílások az eredeti állapot szerint helyreállítódtak” - folytatja a vélemény.

 

Jelenlegi tervezett homlokzat
Jelenlegi tervezett homlokzat
 

 

Az opponensi vélemény alapján azonban, a tervezett magas tető síkjának megbontása idegen az eredeti klasszicista ház szellemétől. A szomszédos Vasvári Pál utca 4. sz. alatti telek összevonását a saroktelekkel, és az oda tervezett új épületrész magasságát, tetőkialakítását, és homlokzatképzését megfelelőnek látja Korényi András, de a középső részen a nyílásarányok megváltoztatása és a kőburkolat alkalmazása túlhangsúlyozáshoz vezetett véleménye szerint.

„A két épületrész összeépítése funkcionális szempontból jól sikerült, de kívánatos lenne, hogy az eredeti telekhatár az alaprajzi és a homlokzati kialakításban is megjelenjen a belső udvar felé.” Ennek szellemében elfogadásra javasolta a tervet, nem úgy a tervtanács.

 

Jelenlegi tervezett homlokzat
Tervezett udvar
 

 

A tervtanácsi zsűri több ponton is kritizálta a tervet. Egybehangzó véleményként fogalmazódott meg a klasszicista rend hiánya a tervekből: „át kéne fésülni, hogy rendezettebb legyen”. A zsűri véleménye szerint, a homlokzat megtartását szó szerint kell értelmezni, az utcai traktus teljes megtartásával. A zsűri hiányolta az alaprajzban a meglévő alaprajzi épület logikáját. Átgondolásra javasolta a bejárat hangsúlyozását, a nyílások ritmusát, az anyaghasználatot és a tetőkialakítást is problémásnak ítélte meg. A parkoló méreteit sem tartotta megfelelőnek a tervtanács, főleg annak függvényében, hogy idősek szállítását is be kellett volna kalkulálni a parkolóhelyek méreteinek kialakításakor. A tervezett kert tekintetében szintén bírálat érkezett a tervtanács részéről, mennyiben látja el valódi funkcióját. Bár a kerületi főépítész nem volt jelen, kollégája elmondta, hogy az önkormányzat és a befektető között komoly ellentétek vannak a kerthasználattal kapcsolatban. A kerületi főépítész nehezményezi, hogy autóval csak az irodán keresztül közelíthetőek meg az idősek otthonának apartmanjai, és véleménye szerint nem történt meg a teljes akadálymentesítés sem.

A tervtanács véleménye szerint, „nem fér bele a házba mindaz, ami benne van”. Ha a tervet áthatná az eredeti épület szelleme, akkor sikeres megoldás születne. Így jelenlegi formájában nem támogatja a tervtanács, de átdolgozás után újra megvizsgálná a tervet.

Az épületről korábban Vargha Mihály készített fotókat.

39 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »