építészet : környezet : innováció

Kérdőív az építészekről - a kiértékelés első része

Elkészült az átfogó felmérés az építész szakmáról, amelyet a koos.hu kezdeményezett. Mostantól nyilvános, hogy hol, mennyien, milyen beosztásban dolgoznak. Terveznek? Kiviteleznek? Tanúsítanak? A tisztánlátás mellett a kérdőív célja, hogy a felmerülő problémákat a döntéshozók is lássák. 

Kérdőív az építészekről 2017 | a válaszok 1. része

Felmérések híján a legalapvetőbb információkat sem tudjuk egymásról, pl. hogy hol, mennyien, milyen beosztásban, milyen munkát végeznek, közülünk hányan terveznek, kiviteleznek, műszaki ellenőriznek, tanúsítanak, végeznek hatósági vagy éppen beruházói munkát. A kérdőív a koos.hu kezdeményezése, az eredményt az ígéretünk szerint most a kérdőíves felmérés lezárását követően a nyilvánosságra hozzuk és közösen kiértékeljük.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik kitöltötték, terjesztették a felmérési felhívásunkat!

Többen felvetették, hogy milyen hiányosságokkal bírt a kérdőív, milyen szakmai és nyelvtani hibákat követtünk el. Valóban, nincs mit szépíteni, ezt nem egy közvélemény kutatással foglalkozó profi cég végezte, hanem a koos.hu, így minden erre vonatkozó kritikát magunkra veszünk. Legközelebb igyekszünk jobban felkészülni.

Miután sokan kifejezték ebbéli szándékukat, egy év múlva megismételjük a felmérést.

A kérdőív végén a szabad szavas megjegyzések között számosan azt tudakolták, hogy igazából mi volt ennek az egésznek a célja, ugyanis sokak szerint egy ilyen felmérésnek csak akkor van értelme, ha az eljut a döntéshozókig és ennek kapcsán a felmerülő problémák – immáron statisztikai mennyiségben – is láthatóvá válnak. Nos, ez volt az egyik cél, hogy az eredményeket eljuttassuk az irányító minisztériumba és természetesen a megyei és országos kamarához. A másik cél, hogy önmagunknak is tükröt tartsunk, lássunk adatokat, területi eloszlást, ki hol dolgozik, milyen arányban lehetnek az építész szakmán belül a tervezők vagy éppen a műszaki ellenőrök.

Többen hiányolták a Kamarára és annak működésére vonatkozó kérdéseket, ezek hiánya szándékos volt. Az eredeti kérdéssorban szerepeltek ilyen kérdések is, de ez annyira hosszúvá tette volna a kérdőívet, hogy inkább úgy döntöttünk, ennek esetleg egy külön felmérést szentelünk majd. Kritikaként fogalmazták meg páran, hogy a kérdőív jobbára a tervezőkre vonatkozott. Ez valóban így volt, de talán elnézhető, ha ők alkotják a döntő többséget a Kamarában. A következő felmérésben igyekszünk ezen is finomítani.

Hangsúlyozzuk, hogy a felmérés nem volt reprezentatív, nem válogattunk csoportokat, pusztán azokra hagyatkoztunk, akik hajlandóak voltak kitölteni. Több olyan hírlevél vagy honlap segített a terjesztésben, akik által - úgy vélem - a szakma legnagyobb részét egészen biztosan elértük hírlevelekkel. A leghatékonyabbak mégis a megyei kamarák voltak, akiket külön-külön is megkerestünk, kérve őket, hogy terjesszék a tagjaik között. A többség segített is. A válaszok időpecsétje alapján szinte percre pontosan meg lehetett állapítani ki, mikor küldte szét a saját tagsága között, annyira egymás után következtek az azonos kamarákból érkező válaszok.

Köszönet nekik és a hírlevélküldőknek (honlapoknak), név szerint az Artifex Kiadónak (Építési megoldások, Metszet), az epitesijog.hu-nak, az epiteszfurum.hu-nak és a Terc Kft-nek.

Előzetes célként azt szerettük volna, ha a címzettek legalább 10%-a válaszol. Persze itt mindjárt gondba is kerültünk, hiszen nem ismert a Kamaránk pillanatnyi létszáma, de mondjuk 8-9 ezerre becsülhető. 692 válasz érkezett be. Mivel a felmérés nem volt reprezentatív, így az adatok csak a kitöltőkre vonatkoztathatóak! Ez a felmérés is hozzávetőlegesen visszaigazolta az internet un. 1%-os szabályát, miszerint az internetet használók 90%-a teljesen passzív olvasó, 9%-uk hajlandó valamilyen interakcióra és mindössze 1 %, amelyik tartalmat állít elő.

47 kérdés tettünk fel, közöttük számos szabad szavas válasz lehetőségével. A terjedelmük miatt ez utóbbiakat külön fogjuk kiértékelni. Lássuk a kérdéseket és a rá adott válaszokat!


aktív építészek

Meglepően magas volt a nem kamarai tagok aránya.

területi kamarai tagság


Itt talán nem is konkrét számok az érdekesek, hanem hogy viszonylag egyenletes az eloszlás, még akkor is ha pár megyéből alig volt kitöltő.

kamarai jogosultság


Ahogy az várható volt, az összes tervezési jogosultság közül a tervezés a legnagyobb arányú, közel 61%. A műszaki ellenőrzés 4,2%, a különféle FMV-k 8,9% illetve az energetikai tanusítók 2,5%-kal részesednek. A nem említett jogosultságok aránya nem érte el az 1 %-ot.

életkor

Az un. korfa elég kiegyenlítettnek tűnik

főállás

főállás területe


A kitöltők 43,8%-a vállalkozóként, a többiek jellemzően alkalmazottként dolgoznak. Ha egy kalapba tesszük az összes tervezési tevékenységet, akkor közel 58% adódik. A nagyobb csoportok: 11% állami, önkormányzati hivatal vagy hatóság, 7,5% beruházás, projektmenedzsment, 6,8% a kivitelezés, szakértés-szaktanácsadás 3,6%, oktatás 2,2%, nyugdíjas 3%, hallgató 1,4%.

mellékállás

A “nincs mellékállás” magas arányát részben az adja, hogy 43,8%-uk eleve vállalkozóként dolgozik. Érdekes adat, hogy mellékállásban is erős a kötődés a szakma iránt, hiszen nagyon alacsony a szakmán kívüli mellékállások aránya.

építészek száma


Nagyon nagy az elaprózódás, hiszen az egy személyes cégek aránya a legnagyobb (a következő felmérésnél külön rá fogunk kérdezni a kétfősökre is).

építész szerkesztők

egyetemisták


A nyári – többnyire ingyenmunkának számító – gyakorlatot leszámítva a kitöltők mindössze 27,8%-a foglalkoztat egyetemistát. Ez azért fontos szám, mert a legtöbben itt tesznek szert konkrét munkatapasztalatokra, ami aztán az első igazi munkafelvételnél fontos lehet.

cégforma


A korábbi válaszok alapján várható volt, hogy jelentős az egyéni vállalkozók magas aránya. Minden huszadik válaszoló viszont részvénytársaságnál dolgozik.

generálvállalkozás


Átalakulóban van a korábbi meghatározó generálvállalkozási modell, részben a felelősség megnövekedése, részben a sok kis cég miatt már csak 50% a generálvállalkozások aránya.

egyszerű bejelentés


A válaszoló tervezők majd 1/6-a nem vállal egyszerű bejelentéses munkát.

megbízások


Számomra meglepően magas a műemléki és a mezőgazdasági épületek aránya és az, hogy minden 10. válaszoló kiemelt projekten dolgozik.

ellenőrzés

Még ha a kérdőív kitöltőknek csak a felét is érinti, ezek kedvező eredmények: érdemi kifogás, bírság nélkül 1,7%, bírsággal 0,9%. Súlyos kifogás 0. Ez azért két dolgot jelenthet, vagy ennyire jogkövetőek a szakmabeliek vagy kevés volt az ellenőrzés, ha az érintettek 50%-a eddig teljesen kimaradt.

földrajz


a felsorolás, ami nem látszik:

  • ha megéri, bárhová
  • ha korábbi megbízónak lesz, bárhová

mellékállás

A válaszolók közel fele, 46,8%-a havi bruttó 300 000 Ft alatt keres, 12,7%-a nem kívánt válaszolni. A válaszadók kevesebb, mint felének nincs mellékállásból származó jövedelme, 31% egy kb. minimálbér-átlagfizetést tud hozzákeresni a főállásában keresett jövedelméhez. Mivel nem látszanak a számok: 5,5% max 300 000, 3,2% max 400 000 és 1,7% max 500 000 Ft-ot keres mellékállásban.

CPR-rendelet


építész szakma helyzete

Ehhez kapcsolódott egy szabad szavas válasz lehetőség is, erről, – ahogy az elején jeleztem is – külön ejtünk majd szót.

építész szakma helyzete

Ehhez is tartozott szabad szavas válaszlehetőség. A szabad szavas válaszok kiértékelését a későbbiekben publikáljuk.

koos.hu

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »