építészet : környezet : innováció

Garai Péter [107]

Műegyetem: A történeti campus

Hauszmann Alajos 1909 szeptemberében megjelent albuma, „A Királyi József Műegyetem új épületei” óta nem készült átfogó, tudományos igényű összefoglalás a BME lágymányosi épületeiről. Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatóinak közreműködésével a...

Falvak az uradalmak helyén

A vidék fejlesztésével foglalkozó településtervezők, építészek, szociológusok, az érintett önkormányzatok és az örökségvédelem munkatársai, valamint a 20. századi magyar építészet történetét tanulmányozók érdeklődésére egyaránt számot tarthat Tamáska Máté...