építészet : környezet : innováció

Építészet- és építésügy kutatás [13]

A politikus mint a legjobb építész

A magyar építésztársadalom anti-utópiákhoz való viszonyában, valójában vezető szerve(zete)inek stratégiájában a kinyilatkoztatás ellenében a hárításnak óriási szerepe van. Inkább vállalják a kettős prést, vagyis a külső megítélés és a napi tényleges gyakorlat...