építészet : környezet : innováció

Búvárbázis egy bányatón

A fővárosiak körében népszerű Luppa-tó környezetének rendezésére és a tó adottságaira apellálva készítette el diplomatervét Vig Orsolya. A nem szokványos funkciójú épület egyedülálló lehetne a térségben.

A Luppa-tó 1,5 km-re található Budapest É-i határától. A Duna árterületén lévő, mára egyre kevésbé aktív kavicsbányató vize kristálytiszta, kékesen, zöldesen csillog, tengerre emlékezteti az érkezőt. A vízfelszíne a környezet szintjéhez képest 4-6m-rel mélyebben helyezkedik el, medre gyorsan mélyül, mélysége 4-7m. A bányató környezet-, és természetvédelmi problémáinak megoldása egyre sürgetőbbé vált. Ennek legfőbb oka, hogy a tó a fővároshoz és környéki településekhez közel fekvő, jól megközelíthető, különleges klímájú terület, mely szabad közösségi életet lehetővé tevő rekreációs tér lehetőségét rejti magában. Eddig még nem alakult ki a terület hasznosításának végleges koncepciója, noha nyáron látogatottsága igen nagy a vízi sportok kedvelői (horgászat, jet-ski, kite-surf, búvárkodás), s a parton pihenni vágyók körében is.

 

Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
 

 

Kapcsolatba kerülve a búvárkodás titokzatos világával, azzal szembesülünk, hogy e technikai sport lehetőségei nagyon szűkre szabottak itthon. A búvárklubok hontalanok. Általában késő esti, éjszakai nyitvatartású uszodákban, vagy jó esetben ideiglenes konténerekkel „kiépített” partú tavakban van lehetőség búvárkodni, ha nem szeretnénk mindenképpen tengerpartra utazni a tanulás, próbamerülések időszakában.

A Luppa-tó búvártóként jelenleg is funkcionál; gyakorló, tanfolyami merülések lebonyolítására, új felszerelések kipróbálására, vagy egy-két merülésre, egynapos kikapcsolódásra egyaránt alkalmas. Ahhoz, hogy a búvárklubok igazi otthona lehessen -a környező országokban sincs hasonló próbaterep-, s ipari- (víz-, közlekedésépítési), katonai-, technikai búvároknak (deep diving) is gyakorlási lehetőséget biztosító bázis lehessen, nagyobb vízmélységre van szükség. Emellett külön lehetőségként a tóban kialakított víziparkban merülőfalnál lehetne merülni nyáron, télen pedig jégbúvárkodni. Majdani keresettsége éppen különleges voltában és egyedülálló tulajdonságaiban rejlene, így nagy idegenforgalmi érdeklődésre is számot tarthatna. A tó már természetes formavilágában is elszeparált része különleges funkciót kapna a búvárbázis révén, mely a strand folytatásaként, a vízi sportok széles skáláját egy különlegességgel bővíti. A fő hangsúly a tavon, a vízen van: a víz vagy az üveg tükröződésén, az ember vízzel való kapcsolatának árnyalatain, a lassan, egyre mélyebbre merülés látványán.

 

Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
 

 

Az épület
Az épület építészeti megformálása, szerkezetiségének előtérbe helyezése párhuzamban áll a búvársport technikai jellegével. Emiatt került a rácsos tartó is a homlokzati szerkezetek elé. A belső dobozok megformálása ellentétes az épület külső szerkezeteinél alkalmazott elvvel; annak mintegy komplementere: egyszínű, finoman rajzolt nád-buborék mintájú, átforduló burkolati kapcsolatok, színesség jellemzi.

Az épület mind funkcióját, mind szerkezetét tekintve két, egymástól erősen eltérő főrészre osztható. A merülőcsőhöz vezető hídszerkezet és a merülőcső vízszintje megegyezik a tó szintjével, utóbbi a Luppa-tóban, a tó fenéksíkja alatti agyagtalajban áll. Vízbe telepítését a tóba való védettebb merülés és egy, a megfelelő vízmélységbe érkezésre alkalmas stég kialakítása, valamint a vízbe telepített gépészeti csövek, s a vízzel való közvetlen kapcsolat biztosítása indokolja. A merülőcső parttól való távolsága miatt a köztes funkciókat vonal mentén hídépületként telepítettem. A partról való szintbeli megközelítés indokolta az épület környező terepszintre való emelését, így a vízfelület is átláthatóbb maradt.

 

Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
 

 

Szokványostól eltérő megoldást kívánt a hídszerkezetű épület építése is. A standard hídszerkezet-építési módokkal nem lehetett szerkezetileg megfelelő, s gazdaságosan kivitelezhető módon megépíteni a hidat. Új megoldásokat hívott életre a hídszerkezetű épület kivitelezése. A kútalapként is értelmezhető 40m mélységű, és 10m átmérőjű merülőmedence tartja a hídszerkezetet. Ez az alap nagyobb,mint egy hídpillér alap. A tó közepén úszó pontonszerkezetről készül a víznyomással szemben belülről acélgyűrűkkel erősített henger-alakú munkagödör határolás szádfallal, s miután kiszivattyúzták a vizet, a merülőmedence falát szekrényalapként süllyesztik a földbe, miközben a földet folyamatosan termelik ki, s szállítják ki a partra a pontonhídon.

A kialakított technológia: az acélszerkezet nagyobb elemekben előregyártva érkezik a helyszínre, ahol a korábban kialakított megfelelően teherbíró betonfelületen a tervek alapján , folyamatos ellenőrző méréseket végezve összeszerelik a rácsos tartót. Az ideiglenes görgőkön összeállított acélszerkezetet ideiglenes ellensúllyal látják el, majd egy csörlő segítségével helyére kerül. A tartó egyensúlyáról a végleges fesztáv felében elhelyezett állványzat gondoskodik, ami még a holtpont előtt megtámasztja a szerkezetet. Így továbbgördülve a tartó elérheti végleges helyzetét, ahol hidraulikus emelőkkel elemelik a szerkezetet az ideiglenes tartók kivételéhez, s beszerelik a végleges sarukat. Erre pontos szintezés után engedik rá az acélszerkezetet.

 

Búvárbázis egy bányatavon
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
 

 

Az épület vízszintes szakasza, a hídépület egy tiszta, egyszerű megformálású gépezet-szerű elem, mely az épületben tartózkodók figyelmét a hatalmas üvegfelületek révén a tó felé irányítja. Vonalszerűsége hangsúlyozza a merülőcső felé irányultságot, az út során egyre jobban ráhangolódunk a vízre, a búvárkodásra. Megformálása csőszerű, a bejárat csapóajtóhoz hasonlóan a homlokzat teljes felületén felnyílhat. A bejárathoz közel olyan funkciókat találunk, amelyek a búvárkodáshoz kapcsolódnak, de önmagukban is működnek (büfé, szabadon használható lounge tér, oktatóterem).

A funkciódobozokat a határozott vonalú hídépület belsejében különböző zártságú úszó dobozokként fogalmaztam meg, érdekes tereket létrehozó, mindig előrébb haladó lüktetést adva a merülőtér felé közeledve. A galéria-medencetér-merülőcső vonala jelöli ki az épület másik, függőleges főtengelyét. A felülvilágító a merülőmedence-tér függőleges irányultságát természetes fénnyel hangsúlyozza, rámutatva az épület fő funkciójára. A galériából lépcsőn vagy lifttel (a búvárkodáshoz szükséges felszerelések gyors szállítása miatt) juthatunk a medencetérbe. Innen lehet merülni a medencében, vagy a tóban, illetve kíváncsiskodóként továbbereszkedni lefelé a lépcsőn a medence melletti kukucskálótérbe, ahonnan kis ablakokon át láthatjuk a merülést.

A merülőmedence mellé a kültérbe egy szauna került, ami a téli jég alatti búvárkodáshoz szükséges. A szaunaterasz ponton szerkezettel készült, hogy a vízi járműről történő vízbeszálláshoz hasonló helyzetet teremtsen ingadozásával, hullámzásával. A szaunatérből egy létrával ellátott nyíláson keresztül a tó vízébe lehet ereszkedni, hogy hideg fürdőt vegyünk (rácsszerkezetű medence a tóban).

 

Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
Búvárbázis egy bányatavon - Vig Orsolya diplomamunkája
 

 

Fenntarthatóság
Az épület energiatudatosságra törekszik. Fűtése, hűtése a hely adta lehetőségekkel élve, jórészt megújuló energiákból biztosítható. Az épület gépészete is ebben mutat újat: az energetikában már használt elv szerint a nagy víztömeg kedvező csillapító hatását alkalmazom az épületben, a funkciónak is többlettartalmat adó módon. A tó víztükre kedvezően befolyásolja a térség klimatikus adottságait, érzékelhető a hőmérséklet-kiegyenlítés és a napfény visszatükröződésének hatása.

A vízhőmérséklet kiegyenlítő hatását egy, az úszó szaunablokk alatt elhelyezett csőrendszerrel hasznosítom. A hőszivattyú forrásoldala a tó vize, az abban elhelyezett csőkígyók és regiszterek kialakítása olyan, hogy a nyíltvízi gyakorlatokhoz tan- és akadálypályának is használható, illetve lekerített gyakorló tereket is képezhet. Az 1km hosszú csőben keringő víz - mely a tó hőmérsékletét veszi fel - télen előmelegítve, nyáron előhűtve érkezik a gépészeti térbe. A hőszivattyú a beérkező vízhőmérsékletű folyadékot fűti vagy hűti a kívánt hőmérsékletre.

Az épület fűtése hőszivattyúval előállított alacsony hőmérsékletű vízzel biztosított (padlófűtés, fan-coil fűtési rendszer). A padlófűtés csőkígyóiban télen meleg, nyáron hűtött víz kering, ezzel klimatizálom az épületet.

Az épület szellőztetésénél törekedtem arra, hogy azt nagy ablakfelületekkel természetesen biztosítsam. Ez indokolja az ablakok kiosztását és a dobozok térbeli helyzetét is. A nyári napvédelmet a déli oldalon külső árnyékolókkal biztosítom.

Akadálymentesítés
A létesítmény tervezésénél figyelmet fordítottam arra is, hogy az épület szolgáltatásait fogyatékkal élő személyek is igénybe vehessék. Az akadálymentes közlekedés szempontjait épületen kívül és épületen belül egyaránt szem előtt tartottam.
Búvárbázis, Luppa tó

tervező: Vig Orsolya

tervezés éve: 2009

16 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »