építészet : környezet : innováció

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

12 millió forintos II. díjban részesült a 3. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: ARCHIKON Kft.
vezető tervező: Nagy Csaba; szakági tervezők: Déry Attila, Farkas Tamás; munkatársak: T. Major Kriszta, Benedek Botond, Niszler Kata, Mészáros Eszter, Gallai Beatrix, Nyéki Gábor, Bóday – Bagó Bernadett, Pólus Károly, Horváth Balázs

12 millió forintos II. díjban részesült a 3. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: ARCHIKON Kft.
vezető tervező: Nagy Csaba
szakági tervezők: Déry Attila, Farkas Tamás
munkatársak: T. Major Kriszta, Benedek Botond, Niszler Kata, Mészáros Eszter, Gallai Beatrix, Nyéki Gábor, Bóday – Bagó Bernadett, Pólus Károly, Horváth Balázs

 

II. díj: Archikon Kft.
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat: Archikon Kft.
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat: Archikon Kft.
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat: Archikon Kft.
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat: Archikon Kft.
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat: Archikon Kft.

 


Részletes bírálat

A terv karakteres törekvése; több elemből álló egységes építészeti együttes megteremtése. A koncepció a körút felöl a Fórum térfalát egyedi, de egymáshoz rendezett épülettömbök sorával zárja úgy, hogy a kompozíció a Deák-tér felé egyre könnyedebbé válik. A Gerlóczy utca sarkán határozottan zárt majd a Deák tér felé egyre nyitottabb térfal a templom környezetében már csak szimbolikusan zár a szoborszerűen formált pilonokkal.

A tömegkompozíció eredményeképpen az épülettömbök közötti felnyílásokon egyre jobban feltárul a belső tér. Az épületek magassága érzékenyen reagál a csatlakozó körúti épületmagasságokra, ezzel az egyedi épülettömbökből álló, de meghatározott elv szerint létrehozott tömegkompozíció vertikálisan is megmozgatott. Az így létrejött térfal mintaszerű kapcsolatot hoz létre a körút, a Deák tér és a Fórum között mind funkcionális, mind vizuális értelemben.

A Fórum másik oldalán a volt BUVATI szárny előtt a terv új keresztszárnyat hoz létre, a teret meghatározó funkció – a Városháza – új épületének kialakításával. Ezzel a Fórum méretét is előnyösen csökkentő beépítéssel maga számára új környezetet teremt, a Fórum körüli egységes építészeti karakter lehetőségét is biztosítva.

A pályamű térszervezési gondolatában a körút felöl felszakadt térbe állított „jelek” előképét jelentik a térfalnak és a Fórumnak egyaránt.

A terv tömegformálása az építészet-szobrászat határán mozog.

Választott architechtúrája következetes, öntörvényű az üveg tömbökre borított fémköpeny finom perforációjával. A felhasznált anyagok összhangja a létrehozott építészeti kvalitást megerősíti. Filozofikus terv, kulturális kisugárzásával inkább ellentervként jelenik meg az erősebben üzleti szempontokat figyelembevevő tervek között. Az a filozófia, hogy kulturális épületekkel határolja a város felől a Fórumot, pozitív.

A pályázó a hivatali funkciókat a kiírásnak megfelelően áthelyezte az új épületbe, amelyet a volt BUVÁTI-szárnnyal párhuzamosan telepít. Az itt kialakított új bejáratról megközelíthetően racionális alaprajzi rendszert alakít ki átlátható belső közlekedési rendszerre fűzve.

Előnyös, hogy a megvalósításhoz szükséges funkciókat (kereskedelem, bérirodák) úgy helyezi el, hogy azok frekventált helye ellenére az építészeti arculat megteremtésénél ne játszanak domináns szerepet.

A tervben konferenciaközpont, a kiállító terem és az Ügyfélszolgálat a BUVÁTI-szárnyra „tolt” új épület földszintjén található. Az Ügyfélszolgálathoz szerencsésen közel van a postázó és a Választási Iroda, és mindez meglehetősen nyitott, ami előnyös. A közhivatali parkoló férőhelyszáma megfelelő.

A Gerlóczy utcai és a Bárczy utcai oldalon a földszintre tervezett üzletek pozitívan értékelhetők. Bérirodákat és hotelt tervez a Bárczy István utca – Károly körút sarokra, és a műemlék épület Bárczy utcai és Gerlóczy utcai szárnyaiba is: ez nem teljesen fedi a kiírói szándékot.

A Bíráló Bizottság pozitívan értékelte, hogy a tervezett fórumrendszer fedett részt, és egy lejtős, nézőtérként is funkcionáló részt is tartalmaz. A terv ez utóbbi javaslata gazdagítja a Fórum funkcióit.

A meglévő értékek megőrzése szempontjából megállapítható, hogy a meglévő értékeket másodlagosan kezeli, bár a városfal alapozás darabjait megjeleníti.

A pályázatban kiírt területi és funkcionális igényeknek a pályamű gyakorlatilag megfelel, bár a mérleget a köz-és kulturális funkciók javára billenti az 51%-49%-os aránnyal. A pályázó viszonylag precízen követi a pályázat programját és ezért esélyt teremt arra, hogy megvalósításába a Fővárosnak saját forrásokat ne kelljen bevonnia.

A pályamű a közlekedéshálózati fejlesztésekre használható javaslatokat ad. A pályázó a Károly körúton a villamost középfekvésben megtartja. A közúti forgalom 2x2 sávos kialakításánál a tervtől függetlenül kialakított forgalomcsillapításon túl, az egyik forgalmi sávot mindkét irányban buszsávnak jelöli, így a Károly körút valójában 2x1 sávos főúttá válik. Ez a térség lényeges forgalomcsillapításával érhető csak el.

Támogatható javaslata a pályázónak a kerékpárútról a garázsokba vezető kerékpáros rámpa és a garázsban tervezett kerékpáros centrum (kölcsönző, tároló, stb).

A pályamű nagyvonalú, hangsúlyos gyalogos kapcsolatot teremt a tervezési terület É-D-i súlyvonalában. Kedvező burkolt felület – zöldfelület aránnyal tervezi fórum-terét, megoldása jellegzetes, karakteres.

A terület ÉK-i sarkát markánsan nyitja, szoborszerű építményekkel jelzi és díszíti. Tervezett alapsíki kialakítása összhangban van a választott épületformálással, jellegzetes, sajátos környezetalakítást alkot. Nyugodt, nagyvonalú megoldása a belső udvarok kialakítására vázlatos marad, a tényleges tartalom nehezen olvasható le a tervről.

Nagy részértéket képvisel a tervben a kinyitott tér „bejárata” a különleges plasztikájú harangtornyokkal, amelyek zenével járhatnak hozzá a hely karakteréhez.

A pályamű túlnyomó részben megfelel a stratégiai tervekben rögzítetteknek, azaz biztosítja a terület vonzereje és a társadalmi haszon növelését. Biztosítja a Városháza tömbjét is érintő városszerkezeti jellegű közterületek megújítását. A Belváros kapujaként szolgáló Erzsébet tér – Deák tér – Városház tér városkép alakító kapuszerepe megjelenítését jól szolgálja. A terv emblematikus jellegű, de brandként nehezen hasznosítható együttes, amely így csak részben alkalmas a nyílt Városháza és a megújuló Budapest jelképeként. Lehetővé teszi a Károly körút – Madách tér térsora hangsúlyozását, mint a városrész egyik főutcájának helyreállítását. Megteremti a Városháza tömb, mint valós kapcsolatrendszer lehetőségét a Belváros többi része, ill. a Duna között. A ”dallamtornyokkal” létrehozza a város hiányzó főterét, a Városháza klasszikus udvarai átalakításával további közösségi tereket teremt. A gyalogos és közösségi térszerkezettel növelni kívánja a lakhatóságot, a kulturális tereket, a komfortérzetet és a turisztikai vonzerőt. Biztosítja a Városháza nyitottsága megteremtését, a közfunkciót szervező és fókusz szerepét. Illeszkedik a Budapest Szíve Program egyes projektjeihez.

Mindezekre tekintettel a Bíráló bizottság 12 millió Ft összegű második díjban részesíti.

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »