építészet : környezet : innováció

"Budapest, Csepel-Észak szigetcsúcs beépítése"

városrendezési - városépítészeti tervezési ötletpályázat

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2001. december 12-én 11 órakor a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében került sor.

A Csepel sziget északi részén található Budapest legnagyobb, kb. 200 hektár nagyságú összefüggően beépítetlen területe. A Fővárosi Önkormányzat rövidtávú terveiben szerepel a központi szennyvíztisztító megépítése a szigetcsúcs nyugati oldalán, és e térségben kíván kijelölni egy új, legalább 30 hektáros városi közparkot is. Ezen új funkciók is igazolják, hogy a szigetcsúcs integrálása a főváros városias beépítésű területeihez időszerű feladat. A térség a legkülönbözőbb fejlesztési szándékok fogadására alkalmas: olyan összvárosi érdekeket szolgáló fejlesztések komplex megvalósítására, amelyek Budapestet új, jelenleg hiányzó funkciókkal, speciális szerepkörökkel, új típusú beépítési formákkal gazdagíthatják, elősegítve a gazdaság és a város dinamikus fejlődését.

A Csepel-Észak szigetcsúcs városépítészeti és fejlesztési lehetőségeinek feltárására Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest - Csepel Önkormányzata, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az Észak-Csepel Ingatlanfejlesztési Rt. 2001. június 25-én országos, nyilvános, titkos városrendezési - városépítészeti tervezési ötletpályázatot írt ki.

A tervpályázat célja Észak-Csepel szigetcsúcs településszerkezetének, terület-felhasználásának, a beépítés karakterének, elveinek, mértékének és funkcionális összetételének meghatározása volt. Alapvető szempont volt, hogy az erősen különböző funkciók - Budapest központi szennyvíztisztító telepe, az új városi közpark, a MAHART kikötők logisztikai funkciója, a tervezett lakóépületek és intézmények - összehangolva, egymást erősítve, komplex módon valósuljanak meg. A tervpályázati kiírást 20-an vették ki. A pályázatra az előírt november 8-i határidőig 11 pályaművet nyújtottak be.

A Bíráló Bizottság a beérkezett 11 pályamű több szempont szerinti részletes bírálata alapján megállapította, hogy a tervpályázat összességében eredményes volt. Számos értékes és tartalmában változatos javaslat született, a pályaművek szerzői éltek az ötletpályázat adta szabadsággal. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a városépítészeti ötletek, javaslatok, elképzelések igen sok olyan megoldást a felszínre hoztak, amelyek a városrész továbbtervezését igen nagymértékben segítik; egy újszerű és jellegzetes budapesti városrész kialakítását alapozzák meg.

A pályaművek javaslatai szerint a szigetcsúcs nyugati oldalára kerülne az új, korszerű szennyvíztisztító, a keleti oldalára a nagyméretű városi közpark, jelentős nagyságrendű sport funkcióval gazdagítva, míg ettől délre, a gerincút és a Ráckevei-Soroksári Dunaág között zöld- és vízfelületekkel tagolt, egyúttal intenzív, városias sűrűséggel beépülő lakóterület, komplex városnegyed jönne létre. A vízpart és a városi közpark közelsége is növelné a karakteres új városrész értékét. Felmerült a jelenleg használaton kívüli III. Mahart-öböl környezetének beépítése városrész-központi funkciókkal. Az I.-II. Mahart-öböl logisztikai funkciójú területének szegélyén a csepeli gerincúthoz közvetlenül kapcsolódó, vegyes intézményi funkciók kaphatnának helyet, a gerincút keleti oldalán viszont a lakóterületet elhatároló zöldterületi védősáv kialakítása tűnik ésszerűnek.

A magasházak elhelyezése tekintetében sokféle javaslat érkezett: egyes pályaművek hangsúlyt képező, karakteres magasházakat helyeztek el, míg mások ezt kerülték. A Bíráló Bizottság mindkét megoldást elfogadhatónak tartja, azonban magasházak elhelyezése esetén szerencsésebbnek tartja, ha a magasházak épületegyüttesként, csoportosan, a szigetcsúcs tengelyétől elhúzva jelennek meg. Mindazok a pályázatok, amelyek a továbbtervezés számára értékes javaslatokat tartalmaznak, díjazásban vagy megvételben részesültek. A pályaművek díjazására és megvételére szánt teljes összeg (17 000 000,- Ft) kiosztásra került.

A díjazásban és megvételben részesült pályázatok alapjául szolgálnak Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására irányuló továbbtervezési munkának.

A Bíráló Bizottság 9 pályaművet jutalmazott díjazásban illetve megvételben, melyek az alábbiak:

3,8 millió forintos I. díj: Gerő-Szabó Építész Iroda Kft.
3,8 millió forintos I. díj: Sári István, Viszlai József,
Kuty Tamás
2,8 millió forintos II. díj: VEGYÉPSZER Rt.
1,6 millió forintos III. díj: Gyüre Építésziroda Kft.
1,6 millió forintos III. díj: Kerekes György, Kapitány József,
Pálfy Sándor, Gyárfás Miklós
1 millió forintos
kiemelt megvétel:
NAOS Építészeti és Mérnöki Bt.
800.000 forintos megvétel: IPARTERV Rt.
800.000 forintos megvétel: Schőmer Urbanconsult Kft.
800.000 forintos megvétel: Nagy Bálint és Tsai. Építészirodája Kft.

vélemény írásához jelentkezzen be »