építészet : környezet : innováció

Bercsényi Építész Szakkollégium

kapcsolódó oldalak:

Építész Szakkollégium
wondi: A szakkollégium 1996-ban jött létre azzal a célkitûzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést kiegészítve egy komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg. Az alapító építészhallgatók, építészek és tanárok egy teljes mértékben önképzésre épülő, rugalmas, állandóan megújulni és fejlődni képes rendszer alapjait fektették le.  Munkánkat az a felfogás hatja át, hogy az építészet összetett műfaj, tudományos és művészeti diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétű és szerteágazó ismeretekre kell szert tenni. Ennek a folyamatnak egyik fontos alkotóeleme a folyamatos eszmecsere egyéb műfajokkal. Sajnálatos módon ez utóbbira az egyetem felépítésénél, működési rendszerénél fogva gyakran nem tud megfelelő teret biztosítani, amit mi a Szakkollégium révén kívánunk ellensúlyozni. A programokat saját szakmai igényeinknek megfelelően állítjuk össze, a szervezésben, lebonyolításban mindig többen dolgozunk egyszerre. A képzés nagyrészt kurzusok, előadások, kiállítások, tanulmányutak és szakmai pályázatokon való részvétel által valósul meg. Az előadások kivétel nélkül nyilvánosak, tehát nem szakkollégisták, sőt nem szakmabeliek elõtt is nyitva állnak. A gyakorlati és elméleti kurzusok az ideálisnak tartott formában, tehát kis létszámú csoportokkal, a résztvevők által meghívott mesterek vezetésével zajlanak. A Szakkollégium vezetésével működik egyre nagyobb sikerrel a Bercsényi 28-30 Galéria, mely kéthetes ciklusokban kortárs fiatal művészek alkotásait mutat be. Tevékenységünknek nemzetközi vonatkozásai is vannak, kiterjedt kapcsolatokat ápolunk az európai szakmai és oktatási körökkel. Tagjai vagyunk a svájci építészhallgatók által alapított és irányított EASA (European Architecture Students’ Assembly) szervezetnek, mely az európai design iskolák hallgatóit igyekszik összefogni állandó találkozókkal, workshopokkal.