építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Az MTK stadionja - a III. díjas terv

Még december elején hirdették ki az MTK futballcsapatának budapesti stadionjára kiírt tervpályázat eredményét. A TEAMPANNON - Garten konzorcium a III. díjat kapta a zsűritől. Bemutatjuk Golda János, Madzin Attila és munkatársaik tervét.

Beépítési javaslat

A Magyar Testgyakorlók Köre által használt, vagy folyamatosan használat alá kerülő sportlétesítmények és környezetük fejlesztése több területi egységre kiterjedő, több ütemben lebonyolítandó, komplex, sok projekt-elemből álló „Létesítményfejlesztés”.

A 116 éve sporttevékenység támogatására alapított MTK mottója: „bátorság - buzgalom - barátság”. Ezeket a fogalmakat kell új valós építészeti tartalommal megtölteni.

A tervezési helyszín külső Józsefváros jellegzetes városszéli világa: elhanyagolt MÁV-terület, pályaudvar, temető, villamos-remíz, felüljáró, telephely, üzemi lakótelep, laktanya és szebb napokat látott sporttelep váltogatja egymást. A klasszikus, századfordulós Budapest külső ellátó közlekedési-ipari gyűrűjében vagyunk, ahol megállt az idő.

Az ellentmondásos környezeti potenciál és a kihasználatlan adottságok szempontjából elsőrangú, sikerre ítélt fejlesztési térség. A szűkebben vett tervezési terület súlypontja a Hungária körút – Salgótarjáni út sarkán fekvő Hidegkuti Stadion telke (hrsz.38852/6), ahol csak faltól-falig (telekhatártól telekhatárig) feszülő egységes építészeti tér-tömeg struktúrával lehet kiszolgálni az összetett funkcionális igényeket.

Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten

A telepítési koncepció központi gondolata a meglévő terepadottságok maximális kihasználása, a környező utcaszintekhez képest jelenleg „gödörben” fekvő pályaszint metszeti lehetőségeinek kiaknázása. A mélyedésbe telepített parkolók tetején egységes körüljárható térszint alakul ki, áttekinthetővé és jól szervezhetővé téve a tömegmozgatási felületeket.

Az észak-déli hossztengelyre átforgatott, 105x68 m-es füves játéktér haránttengelye szimmetrikusan felezi a Salgótarjáni és Sport utcák tengelyeinek szögét és így a pályát övező, trapéz alaprajzú fedett lelátó-gyűrű négy különböző zónát jelöl ki a közvetlen környezetben:

A Hungária körút felőli jellegadó főhomlokzat előtti tágas városi fogadóteret a hagyományos, sarok felőli fő tömegmegközelítési iránnyal az 1-es villamos megállójából és gyalogosan a Stadionok Metro-megálló felől (vendégszurkolók);

A Salgótarjáni út felől a szintén hagyományos „Népszínház utcai” villamosmegálló hazai szurkolói fogadóterét a töltéshídon át, a déli lelátó alatti 250 fős kerékpártárolóval és a televíziós közvetítőkocsik udvarával;

A Törökbecse utca felől a VIP, VVIP és dolgozói parkoló-bejáratot, illetve a klubház többcélú rendezvényudvarát a csapatöltözők felől különbejáratú edzőpályával;

A Sport utca felől a vendégcsapat autóbusz fogadóudvarát és további 250 fős kerékpár tárolót, illetve a vendég parkolóhelyek bejáratát.

Többcélú arénát tervezünk az MTK-nak, ahol az NB-I-es és nemzetközi labdarúgó mérkőzéseken túl családi rendezvényeket, klub-összejöveteleket, kulturális eseményeket is tartanak.

Az MTK-aréna Hungária körút felőli előtere nagyértékű potenciális ingatlanfejlesztési terület (kereskedelem, vendéglátás, SPA, iroda, stb).

A Sport utca – Ciprus utca közti sporttelep távlati fejlesztését a Sport utca menti lelátó-épület sávjában javasoljuk megoldani.

Forrás: Teampannon - Garten

Építészeti kialakítás, funkcionális elrendezés

Az MTK-Aréna egységes építészeti karaktere az elemi részekből építkező a pixeles felületkezelés mindig változó, mégis önazonos látványán alapul: tömör, áttört, perforált és hálósan áttetsző színes fémlemez burkolati elemek pikkelyes hálózata fedi a funkcionális formát. A hazai lelátói oldal konstans kék-fehér alap-tónusa a vendégoldalon a vendégcsapat világítási effektekkel előállított színeire reflektál.

A jelentős konzollal rendelkező, visszahorgonyzott, könnyű acél tartószerkezeti rendszer hálósan futó gerendái szövetszerű homogenitást adnak az építészeti formának. A stadion sarkaiba átlósan telepítet négy pályavilágító torony sajátos egyedi formai karakterrel egészítik ki a hangulatot.

A javasolt beépítési mód közvetlen környezetet tagoló struktúrája az alaprajzi – funkcionális elrendezésben is folytatódik. A keleti, Hungária körút felőli hosszoldal 13 lelátósora fogadja részben a vendégszurkolókat, részben a hazaiakat. A lelátók alatt vendégparkoló-helyeket és vizesblokkokat alakítottunk ki. Az északi és déli, rövid oldali nyolc lelátósor alatt helyeztük el közvetlen külső, utcai megközelítéssel a 250-250 fős kerékpártárolót.

A nyugati, Törökbecse utca felőli szektorban kaptak helyet a stadion kiszolgáló funkciói:

  • alul, a parkolószinten a sport-kiszolgáló funkciók, öltözők, üzemeltetési-, igazgatási- és fenntartási helyiségek;
  • terepszinten a főbejárati előcsarnok és a vendégfogadás, az MTK-Memorial és az egyesületi irodák;
  • az emeleten pedig a VIP-helyiségek, a tájékoztatás és hírközlés, illetve a további MTK egyesületi irodák.

Az alagsori csapatöltözőkből közvetlen, elkülönített átjárást biztosítottunk a bemelegítő pályához és a vendégcsapat autóbusz-termináljához. Az utcaszinthez képest mélyfekvésű VIP-, és dolgozói gépkocsi-parkoló fölött – jelentős födém-áttörésekkel kikönnyített lefedés, többcélú családi rendezvénytér alakul ki. Ebbe a sokfunkciós szabadtéri zónába süllyesztettük be - természetes lelátót biztosítva - a karám-szerűen körbekerített műfüves bemelegítő-pályát.

Környezetrendezés

A tervezett sportlétesítmény környezetének kialakítása során sokrétű szempontrendszert kell figyelembe venni; azon túl, hogy elsődlegesen a burkolatok/zöldfelületek képzésével igazodni kell a sportfunkcióhoz, a nagy múltú sportegyesülethez is méltó, reprezentatív keretet kell teremteni. Mindemellett cél a sporteseményeken kívüli egyéb rendezvényekhez, társasági eseményekhez vagy egyszerűen csak a szabadidő eltöltéséhez igényes, kellemes környezet biztosítása.

Metszetek, forrás: Teampannon - Garten

Környezetrendezési koncepció

Az adottságok, elvárt funkciók, környezeti kapcsolatok, viszonyrendszerek, valamint a gyalogos-, és gépkocsi forgalom vizsgálatával kitűzött reális célok magas szintű szolgáltatást nyújtó, időtálló, esztétikus anyagokkal strukturált létesítmény és városi tér létrehozására irányulnak. A szabad területek mozaikos kialakítása lehetővé teszi a többrétű funkciók kiszolgálását; a tömegeket vonzó sportesemények megrendezésére éppúgy alkalmas, mint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére, valamint az épületekhez szükséges napi üzem lebonyolítására.

Anyaghasználat, növényalkalmazás

A gyalogos felületeken magasabb minőségű térkő burkolatot használunk. Jelentősebb városi tér alakul ki a bejáratok előtt, a keleti homlokzat mentén a Hungária körút felől, illetve egy belső parkos terület a létesítmény nyugati homlokzata előtt a Törökbecse utca felől, ahol a burkolat nagyrészt födémen létesül a parkoló területek fölött. A burkolat az építészeti kialakításhoz illő struktúrába rendeződik, mozaikosan vegyítve a zöldfelületek-kiemelt ülőfelületek-burkolatarchitektúra elemek hármasát. A bejáratok előtti tér elsősorban burkolattal és ülőfelületekkel, növényzetként lombos fákkal, fasorokkal kialakított, míg a nyugati homlokzat mentén a múzeum és az edzőpálya környezetében a meglévő és tervezett szobrok és zöldfelületek jól integrálhatóak ebbe a mozaikos rendszerbe, mint ahogyan egyéb járulékos funkciók is (pl.: mászófalak, egyéb játékos sporteszközök).

A területen sajnos nincs jelentős faállomány, a meglévő fák lehetőség szerint megtartásra kerülnek. A parkban nagyobb, összefüggő gyepes területeket, várostűrő, virágjukkal díszítő fákat terveztünk

A parkberendezések, utcabútorok megválasztásakor arra törekedtünk, hogy egyszerű letisztult formavilágú, masszív, jól használható bútorok jelenjenek meg mind a parkosított zónákban, mind a tervezett épület környezetében. A zöldfelületek mentén alkalmaztunk hosszabb kő- fa burkolatú ülőfelületeket, valamint támlás és támla nélküli padokat, hulladékgyűjtőket.

vélemény írásához jelentkezzen be »