építészet : környezet : innováció

A teljesség felé

Erdős Imre diplomatervében - megelőzve a főegyházmegye tervpályázatát - a debreceni görögkatolikus közösség szükségleteire reflektálva egy 150 fő befogadására képes templomot tervezett. A terv finom építészeti gesztusokkal köti össze a formát a tartalommal. 

 

Mottó

A keresztény vallás alapkövei a hit, a remény és a szeretet. Ezek a dolgok központi helyet foglalnak el mind az emberiség, mind az egyének mindennapi életében. Olyan értékek, amelyek fontos szerepet játszanak a mentális és fizikai egészség megőrzésében egyaránt. Az általam tervezett templomnak ezért kettős célja van. Egyrészt a helyszín vonzáskörzetében élő hívek gyülekezeti igényeinek kielégítése, másrészt egy mindenkit befogadó tér-együttes megalkotása, amely mindig nyitva áll és találkozási pontként szolgál. Azonosulva az ökumenizmus alapgondolatával, tervemen keresztül az emberek közötti toleranciát, a közös pontokat és az összetartozást igyekszem hangsülyozni. Egy templom tereinek a szeretet melegét kell árasztania mindenki felé.


Vázlatok - építész: Erdős Imre

Vázlatok - építész: Erdős Imre

 

A hely

A tervezési terület Debrecen város nyugati részén, a tócóskerti lakótelepet kettészelő Holló László sétány nyugati végében helyezkedik el. A mai Tócóskert a régi kertségek '80-as évek közepén történő kiszanálásával és a cca. 40 000 embernek otthont biztosító lakótömbök felépítésével kezdődött. Idővel a terület kibővült oktatási, rekreációs és egyéb középületekkel. A görögkatolikus közösség részéről régóta igény lenne itt egy 150 fős befogadóképességű templomra. Az egyház rendelkezésére álló telek déli oldalát a sétány, északi oldalát egy parkolósáv határolja. A környezetében áruház, szolgáltató-épületek és az égbe meredő paneltömbök találhatóak.


Helyszínrajz - építész: Erdős Imre

 

Telepítés

A hely kijelölésének fő mozzanata: a templom földbe szúrt csonka kúpként való megfogalmazása. Célom egy olyan hangsúlyos elem létrehozása volt, ami azonnal magára vonja a tekintetet és sajátos atmoszférát teremt. Ezt szándékoztam erősíteni azzal is, hogy a templomkertet a telek végében lesüllyesztettem. A templomhoz vezető 8%-os lejtésű rámpán lefelé haladva szimbolikusan megkezdődik az átlényegülés és az alámerítkezés.


A felvezető út - építész: Erdős Imre

A fák alatt ülve - építész: Erdős Imre

 

Templom és harangtorony

Az emberek és az épített struktúrák között létrejövő érzelmi kapcsolat azt követeli meg, hogy komplex struktúrákat hozzunk létre, mivel szemeink a magas kontrasztarányú és részletes területekhez vonzódnak. A geometriailag túl tiszta formák - így egy magányosan álló csonka kúp is – szorongást generálhatnak, akkor is, ha egy szakrális épületről van szó. Ezért egy szikár, vázas szerkezetű harangtornyot helyeztem ellentétpárként a templom mellé, majd a bejárati kapuzat kihangsúlyozásával hármas kompozícióba rendeztem a tömegeket. A tengelybe helyezett kétszárnyú ajtón át az előtérbe juthatunk, innen tárul fel a templombelső. A templom alaprajzának alakításánál fontos volt az ellipszis, mely - lévén egyszerre centrális és tengelyes térforma - a tökéletesség és a menny szimbóluma. Erre a kontúrra épül fel a templom vasbeton héja. A hajó határait egy fa béléssel jelöltem ki. A két csonkolt ellipsziskúp között így kialakult térben kaptak helyet az olyan kiegészítő funkciók, mint a sekrestye, a gyóntatófülke és a tároló. A karzatra való feljutás is ebben a gyűrűben lehetséges, két szimmetrikus lépcsőkaron keresztül. A belső héjat keleten az ikonosztázion fejezi be. Fontos volt a tervezés közben, hogy ez egy áttört hártyaként, vagy csipkeként jelenjen meg, mely egyszerre feltárja és elrejti a szentélyt. A szükséges természetes megvilágítást a tetőn elhelyezett felülvilágító sávval biztosítottam.


A templomhajó - építész: Erdős Imre

A közösségi tér - építész: Erdős Imre

 

Parókia

A parókia alaprajzi kialakításánál racionális rendre törekedtem. Tömegét visszafogott módon igyekeztem megjeleníteni, hogy a hangsúly a templomon legyen. A funkciókat ezért egyetlen hasábba rendeztem. Egy közösségi ház legfőbb építészeti és társadalmi célja, hogy keretet adjon a gyülekezet közös programjainak és jól használható hely legyen minden korcsoport számára (pl. hittanórák, ifjúsági összejövetelek, koncertek, bálok, stb.). Ezért ez egy nagy, szabadon átrendezhető tér. A paplakás méretét és térkapcsolatait pedig egy 4 gyermekes család igényeihez mérten alakítottam. A fényt felülvilágítókkal és a déli oldalon létrehozott pációval biztosítottam, ami egyben vizuális kapcsolatot is teremt a templommal.

Erdős Imre

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »