építészet : környezet : innováció

„A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete” építészeti és városrendezési ötletpályázat

800 ezer forintos megvételben részesült az Építész Stúdió Kft. pályaműve.
tervezők: Hőnich Richárd, Keller Ferenc, Pálfy Sándor
munkatársak: Láris Barna, Sólyom Benedek, Fenes Tamás, Menyhárt Gergely, Guzmics-Kis Andrea, Kápolnás Gergely

800 ezer forintos megvételben részesült az Építész Stúdió Kft. pályaműve.
tervezők: Hőnich Richárd, Keller Ferenc, Pálfy Sándor
munkatársak: Láris Barna, Sólyom Benedek, Fenes Tamás, Menyhárt Gergely, Guzmics-Kis Andrea, Kápolnás Gergely

32. bírálati sorszámú pályamű

 

látványterv / Építész Stúdió Kft.
látványterv a Király utca felől / Építész Stúdió Kft.
látványtervv a Markusovszky utca felől / Építész Stúdió Kft.
látványterv / Építész Stúdió Kft.
látványterv / Építész Stúdió Kft.
látványterv / Építész Stúdió Kft.

 


Részletes bírálat

Építészeti minőség
A beépítési térfalai nem követik a városszerkezet és a közlekedés hierarchiáját. Amint a „szeletelt” funkciók szerint osztott belső kompozíció sem tesz különbséget, alá-fölé illetve mellérendelt tömegek között. Ebből következően a homlokzatok kiemelése is ötletszerű. A színház kompozíciós fő eleme a stúdió épület hossztömegével vitatkozik. A homlokzatképzés bizonytalan, nincs meg a funkció és a forma egysége.

Városszerkezetbe, környezetbe illeszkedés minősége
A pályamű a Király u. és Markusovszky u. tengelyét tartja, de a nyugati oldalon parkolóvá alakítja. A körforgalmat nem veszi figyelembe. A Március 15. teret a stúdióépület hosszú tömegével határozatlanul zárja le. A parkolót egy a stúdióépület tengelyét folytató (ősfákat sem kímélő) új gyalogos tengellyel osztja, amely lakóutcák járdájához vezet. A másik gyaloghidas park kapcsolat erőtlen, sikátorszerű. A gyalogos közlekedés vezetése súlyos, nyomasztóan ható épülettömegek között történik. Ezáltal a térkapcsolatok elhalnak az épületek közt. Hiányzik az agóraszerű tér és a park feltárása a tér felől.
Közlekedési koncepciójánál elveti a körforgalom adottságként kezelendő felhasználását, holott a körforgalom kialakításának geometriája az építészeti koncepcióval nem ütközne, a forgalom biztonságát pedig kedvezően befolyásolná. Személygépkocsival ugyanakkor a létesítmény jól megközelíthető. A Március 15. teret a meglévő állapotnál nagyobb mértékben veszi igénybe felszíni parkolásra.
A szükséges parkolószámot biztosítja a személygépkocsik és az autóbuszok számára egyaránt. A technikai porta (díszletbeszállítás) kellő intimitással kialakított, azonban a 18-as Honvéd út felől a tolatás elkerülhetetlennek tűnik, ami ott a főforgalmi út miatt nem biztosítható. Ugyanígy aggályosnak mondható a rendezvényterem díszlet beszállításának megoldása is a Deák F. utca forgalma miatt, bár ott az útszakasz alacsonyabb besorolása miatt ez kifejezett tilalom alá nem esik.
A patakparti sétányra szervezett árufeltöltés forgalma a gyalogos tengelyeket kedvezőtlenül keresztező módon, szintben történik.
A pályázat megtartja a Petőfi S. u. – Szelestey L. u. jelenlegi jelzőlámpás csomópontját. A jelenlegi utak forgalmi rendjében nem tervez változást. /ill. csak kis mértékben/
A biztosított parkolószám elfogadható. 4+1 csatlakozást nyit a parkolókból a Március 15. térre. Gazdasági, személyi bejárók a Gyöngyös-parti sétány felől biztosítottak.
A választott megoldás kialakításához vizsgálandó lenne a Március 15. tér forgalombiztonsága, a tervezett öt új csatlakozás szükségessége, esetleges forgalomcsillapítás megvalósításával.

A funkcionális kialakítás, funkcionális igények kielégítésének minősége
A funkció nem indokolja az épület bemutatott tagolását, hiszen összetartozó létesítmény részek kerülnek a sikátorokkal elválasztott tömegek két oldalára. Az MSH nyugati oldalára olyan funkció kerül, ami a meglévő előépítmények teljes átépítésével jár.
Az épületegyüttesen belüli tagolás ugyanakkor előnyökkel is bír. Különösen megmutatkozik ez a TV stúdió vonatkozásában, ahol a többi zavaró tényezőt, funkciót természetes módon elzárva, zavartalan működési feltételeket teremt a stúdiók számára. Hasonlóan árnyékolnak a tömegek a tér és a környező utcák lakóházai felé is.
A vendéglátásnak a park felőli oldalra telepítése funkcionálisan jó gondolat, a park felé nyitott kilátás jól szolgálja a vendéglátó terasz és fogyasztótér működését.
Színháztechnika:
Az egyik oldalszínpad méretét a pályázó erősen lecsökkenti. A három épület közti funkcionális kapcsolat kizárólag a pincében van megoldva.

Az épület kulturális tartalma, kulturális üzenetének ereje
Az épületegyüttes a bevezető Király utca felől impozáns homlokzatát mutatja, amelyik kiképzésével szinte vonzza a nézőket, egyértelműen sugallja, hogy egy nyitott kulturális intézményről van szó. Ennek hatását azonban a homlokzat elé benyúló TV stúdió tömbje zavarja. A belső térszervezés alapvetően jól szolgálja az összes kulturális funkciót, ide értve a kiegészítő kulturális és vendéglátó szolgáltatásokat is, amelyek a pályaműben egyenértékűként jelennek meg. Kifejezetten jól oldja meg a terv a színházterem variálhatóságát. A stúdiószínpad is teljesen egyenértékű színházként tud működni. Az MSH alapjain épülő rendezvényterem funkcionális kihasználhatósága is sokoldalúvá vált.

Gazdaságos megvalósíthatóság, fenntarthatóság, üzemeltetés, ütemezhető időbeli megvalósíthatóság
A koncepció a meglévő épületek közül az MSH épületének részleges meghagyásával számol. A felszíni és a térszín alatti, de természetes szellőzésű, bevilágítású parkolók létesítése is a gazdaságosság, a beruházási költséghatékonyság irányába mutat. Épületgépészeti rendszerek kialakításánál is figyelembe veszi a gazdaságos üzemű, pl. részleges hő-visszanyerésre, csapadékvíz gyűjtésre, felhasználásra stb. alkalmas rendszerek alkalmazását.
A gépészeti központ az épület szélén helyezkedik el, ott kívánja megoldani hűtés-fűtés hőhordozó előállítást – egyedileg. Nagy térfogatú szellőzések részére nincs terület biztosítva.
Mintegy 19.300 épített m2 alapterülettel gazdaságos léptékben gondolkodik a beruházási költségek vonatkozásában, ez azonban esetenként túl nagy áldozatokkal jár a funkcionális igények rovására.
A pályamű az megvalósítást három ütemre bontja:
1. ütem a TV stúdió, a színház és az ünnepi térrész építése.
2. ütem a rendezvényközpont és annak kiszolgáló szárnya építése.
3. ütem felszíni és térszín alatti parkoló építése. Ennek megépítéséig provizórikus jelleggel mintegy 100 gépkocsit kíván annak helyén elhelyezni.
A jelzett ütemezés jelentős és hátrányos kompromisszumok árán biztosítható. Ez főkét a parkolás tekintetében kritikus.

vélemény írásához jelentkezzen be »