építészet : környezet : innováció

A harkányi gyógy- és strandfürdő fejlesztése

Bankós Róbert diplomamunkája
PTE-PMMK Településmérnök Egyetemi kiegészítő szak

A Harkányi fürdőt Európa egyik legjelentősebb gyógyvízforrása táplálja. Országos viszonylatban az öt legnagyobb fürdőnk között van. 1990-ig forgalmában a legnagyobb volt, mára már azonban az ötödik helyre szorult vissza. Az utóbbi években Bük, Zalakaros, Hajdúszoboszló és Gyula lényegesen gyorsabban fejlődött, - valamint jó néhány zöldmezős beruházás is megjelent - s így sokkal jobban megközelítették a nyugat-európai színvonalat, mint Harkány.

Harkány város életében mindig meghatározó szerep jutott a fürdőnek. A város jelenlegi helyzetét, betöltött szerepkörét, túlnyomórészt a fürdőnek és az arra kiépült idegenforgalomnak köszönheti. Dolgozatom témája a fürdő, és azzal együtt a város fejlesztési lehetőségeinek megvizsgálása, mely figyelembe veszi a helyi, a térségi (regionális), - és lévén, hogy országos ill. nemzetközi jelentőségű intézményről van szó -, az ország (piaci, gazdasági, területi, stb.) adottságait, feltárja a jelenlegi helyzetképet, és mindezek függvényében meghatározza azokat a fejlesztési feladatokat, irányokat, amelyeket szükséges megvalósítani, a további sikeres fennmaradás és fejlődés érdekében. Végeredményként pedig egy olyan településrendezési szintű terv (területfelhasználás, szabályozás, beépítési javaslat) elkészítését tűztem ki célul, amely lehetővé teszi az előbbi vizsgálatok eredményeképpen meghatározott célok elérését, érvényre juttatását, és illeszkedik a már meglévő helyi és felsőbb szintű tervekhez, koncepciókhoz is.

 

 

Elérendő célok, beavatkozási területek meghatározása

A vizsgálatok alapján felvázolom azokat a legfontosabb kitűzendő célokat, melyek megadják a szükséges fejlesztések, és a tervezési program fő irányvonalát:

Általános és átfogó cél elsősorban a vendégforgalom visszaállítása, növelése kell hogy legyen, természetesen az ellátás színvonalának csökkenése nélkül, valamint olyan beruházások megvalósítása melyek a vendégéjszakák számát, és a fajlagos költés mértékét növelik. Ezeket a fürdő olyan jellegű bővítésével lehet elérni, mely arra készteti az idelátogatót, hogy maradjon még, illetve visszatérjen ide. Ha szélesebb skálájú programokból, élményelemekből választhat, akkor nagyobb az esély, hogy több időt fog eltölteni, hogy több szolgáltatást is ki tudjon próbálni.

A szolgáltatásoknak komplexeknek kell lennie, hogy a lehető legszélesebb piaci réteget lefedje, ezért érdemes a különböző elemeket összekapcsolni (pl. fürdőzés után várnézés Siklóson, este borozás Villányban). Ugyanez igaz a fürdőn belüli szolgáltatásokra is, azzal a különbséggel, hogy a komplexitás mellett ugyanakkor el kell, hogy különüljenek is a különböző célcsoportok igényeinek megfelelően.

Ahhoz, hogy a fürdő minél rugalmasabban tudjon reagálni a felmerülő igényekre, és szezon változásira, ütemezhetőnek kell lennie üzemeltetésnek. Az anyagi források szűkössége miatt a megvalósítás is szintén csak ütemezett formában lehetséges, ezért úgy kell meghatározni a területi bővítés egyes lépéseit, hogy azok ilyen formában is működőképesek legyenek, számolni kell az ilyen megvalósítás negatív hatásaival, és arra megoldást kell nyújtani (pl. parkolás problémája).

 

Bankós Róbert diplomamunkája
PTE-PMMK Településmérnök Egyetemi kiegészítő szak 2007

 

vélemény írásához jelentkezzen be »