építészet : környezet : innováció

A budai Várbazár rekonstrukciója - a Várkert Konzorcium pályázati terve

2011. december 29-én közbeszerzési eljárást írtak ki a budai Várkert Bazár rekonstrukciójára és a kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztésre, amelynek eredménye 2012 tavaszán született meg. A pályázaton részt vett a több irodát tömörítő Várkert Konzorcium is, az általuk megfogalmazott koncepció lényegét Mányi István építész mutatja be.

Budai Várbazár rekonstrukciója és kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztés keretében komplex tervezési feladatok ellátása

A Várkert Bazár építészeti együttese a Világörökség része, helyreállítása nem tűrhet további halasztást. A jelenlegi leromlott állapotot teljes értékű rekonstrukcióval és fenntartható, célszerű hasznosítással lehet orvosolni. Ezt a célt szolgálja a 2011. december 29-én meghirdetett közbeszerzési kiírás.

 

Meglévő helyszínrajz - a Várkert Konzorcium pályázati terve

A háborús sérülések, a karbantartás hiánya, az átépítések ellenére a rekonstrukció a meglévő állapot és hiteles, eredeti dokumentumok alapján végrehajtható. A park alsó része áldozatul esett ugyan az átépítéseknek, de az eredeti Ybl-koncepció a javasolt kortárs megoldásokkal ötvözve helyreállítható. Ezzel újraképezhető az építészeti együttes és kert harmóniája, a Várkert Bazár nevében is hordozott egysége.

A Várkert Bazár megmentésére irányuló korábbi kísérletek olyan volumenű építési tevékenységet irányoztak elő, amely a történelmi környezetben megengedhetetlen. Javaslatunk lényege az, hogy a tervezett, „arányos” és hivalkodó felépítmények nélküli bővítés kertépítési eszközökkel követhető legyen, ugyanakkor az önfenntartást eredményező helyzetet prognosztizáljon.

A projekt fő célja / a pályázati kiírásban rögzített tartalommal/

  • a budai Várkert Bazár értékelvű helyreállítása,
  • a Várkert projektterületet képező részének revitalizációja és újratelepítése,
  • korszerű fejlesztések, szolgáltatások, projektelemek megvalósítása,
  • az épületek eddig kiaknázatlan lehetőségeinek feltárása és fejlesztése,
  • integrált látogatómenedzsment-rendszer kialakítása
  • új arculat és brand megteremtése,
  • közösségi közlekedés fejlesztése érdekében mélygarázs létrehozása,
  • végeredményben egy 21. századi trendeknek megfelelő, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció létrehozása, amely pénzügyileg önfenntartó, állami támogatást nem igényel, és amely mind a külföldi turistákra, mint Budapest és Magyarország lakosságára célközönségként épít.

A teljeskörű műemléki-építészeti rekonstrukció és bővítés keretében, a meglévő épületrészek funkcionális újraértékelésével, a feljáró rámpák és a déli bazársor mögött, a térszín alatt új, többcélú rendezvényterek és kiszolgáló funkciók létesítését tervezzük. Ezek felett, kortárs elemekkel is ötvözve rekonstruálható az egykori, Ybl által kialakított kert-koncepció, amely valaha az építmények szerves részét képezte.

 

Tervezett helyszínrajz - a Várkert Konzorcium pályázati terve

Az így bővített épületegyüttesbe az alábbiakban részletezett módon minőségi szolgáltatások telepíthetők olyan megoldással, amely kihasználja és kiegészíti a jelenleg hasznosítatlan, vagy alulhasznosított kapacitásokat. Javaslatunk egyszerre nyújt megoldást a komplexum eredeti, királyi várkert jellegének megtartására, a területen több mint egy évszázada élő tradíció korszerűsített formában való továbbélésére, valamint olyan új, idegenforgalmi-kulturális- vendéglátási, egyben rendezvényi forgalmat is vonzó térprogram telepítésére, amelyek nem bontják meg a terület eddigi – világörökségbe fogadott – építészeti harmóniáját.

A Várbazár és kertrekonstrukció, valamint a térszín alatti építés – téri és szerkezeti kapcsolataik miatt – csak egy ütemben valósítható meg. Az északi és déli bazárhelyiségekben az épületkomplexum felépülte óta – több mint száz éve – szobrászműtermek működtek. E tradíció részleges megőrzését lehetségesnek tartjuk. A felszabaduló szobrászműtermek helyén régi míves szakmák műhelyei és üzletei helyezhetők el, amely kiegészülhet műtárgy-kereskedelemmel és az idegenforgalmat ellátó szolgáltatásokkal.

Az Északi pavilon komplex rekonstrukciójával megoldjuk a közvetlen feljutást a Déli Kortinafal lépcsősorára, valamint megközelíthetővé és bemutathatóvá válik az ún. Vízhordó lépcső és a kazamaták, amelyek kőtárként való hasznosítása igazi turistalátványosság lehet. A Vízhordó lépcsőterében bemutathatók a korábbi vízszállítási technikák rekonstruált instrumentumai is. Az Északi pavilonban tervezett akadálymentesítéssel elérhető a Várkert és az Északi terasz, helyreáll a kapcsolat a Várkert és Öntőház udvar között. Az Északi pavilon rekonstrukciója és kapcsolatrendszereinek megújítása joggal és okkal nevezhető a helyzet kulcsának, a Budai Vár dél-keleti kapujának. Az Erzsébet lépcső, a Déli terempavilon, a Gloriett és az Északi pavilon rekonstrukciójánál figyelembe kell venni, hogy ezen épületrészeken keresztül történik majd a terasz és a térszín alatti épületrészek megközelítése, komplex akadálymentesítéssel.

A teljes építészeti rekonstrukción belül ennek az ütemnek hangsúlyos részét képezik a restaurálási feladatok. A feljáró rámpák, a déli terempavilon és a déli bazársor mögött - a bérházak sávjában - térszín alatti beépítés alakítható ki, az alsó három szinten 298 állásos gépkocsi parkolóval, a kert alatti szintjén pedig szekcionálható rendezvénytermekkel.

 

Rendezvényterem - a Várkert Konzorcium pályázati terve

A multifunkcionális rendezvénytermek megközelítése az Ybl Miklós tér felől, a déli pavilon és a Gloriett meglévő földszinti helyiségein – áttételesen az északi pavilonon – keresztül történik. A bejáratok felülvilágított, reprezentatív kiképzésű, hosszanti elosztó térhez vezetnek. Ebben a térben bemutatjuk a bazársor varázslatos, támpillérekkel tagolt, támíves kiképzésű téglafalazatát, amelyet a teraszfödém sávos felnyitásával, természetes fénnyel világítunk meg. A felülvilágítók városképi nézetekben nem jelennek meg, ugyanakkor átláthatóvá teszik a bővítést és egyértelmű jelzést közvetítenek. Ez az üzenet arról szól, hogy a mélyben történik valami.

A hosszirányban a földnyomást viselő haránt szerkezetekkel tagolt, az igények szerint szekcionálható termekben megaprogramok esetén teljes hosszában összenyitható, rendezvényi térsort alakítottunk ki. A csatlakozó lakóházakba múzeumi, közönségszolgálati programot telepítettünk. A Várkert Bazár előtti terület új térburkolattal gyalogos zónává alakul.

Pályázati tervünket azzal a céllal tesszük közzé, hogy gesztusunkhoz a másik két beérkezett pályamű szerzői is csatlakozzanak, és mutassák be ők is pályaműveiket. Jelen közzétett szakmai anyagunk a pályázati tervünk 2012. február 24-i állapotát mutatja be.

Mányi István
Mányi István Építész Stúdió Kft.
Várkert Konzorcium

A pályázati anyag előkészítésében és elkészítésében közreműködő partnerek és munkatársak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konzorciumi partnerek:
Mányi István Építész Stúdió Kft. részéről:
Mányi István, Mányi Dániel
Unitef ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. részéről:
Keresztes László, Molnár Kázmér, Zoboki Magdolna
MCXVI Építészműterem Kft. részéről:
Borsay Attila
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Építészet
Mányi István Építész Stúdió Kft.:
Mányi István, Mányi Dániel, Bálint Katalin, Gáti Attila, Kardos Gábor, Lányiné Kőváry Éva, Polácsek Viola, Szesztay Domokos, Szilágyi Zsanett, Ükös Tamás
MCXVI Építészműterem Kft.:
Borsay Attila, Csaba Kata, Herczeg László, Pintér Tamás, Szokolyai Gábor, Újhelyi Katalin
továbbá
MATA-DÓR Architektúra Kft.:
ifj. Müller Ferenc, Erdélyi-Gáspár Judit, Gulyás Veronika

Dokumentáció összeállítása
Mányi István Építész Stúdió Kft.:
Bálint Orsolya

Művészettörténet:
Fehérvári Zoltán

Belsőépítészet
Szenes Design Stúdió Bt.:
Szenes István, Szenes Andrea, Bendik Csaba, Máté Zsuzsanna, Popovics István, Lacházi Gábor
Stúdió G Bt.:
Gergely László

Üvegtervező:
Transparent Design Bt.:
Bojti András

Statika
DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft.:
Szabó Lajos, Kiss Tamás

Épületvillamosság
KVINTERV Tervező Iroda Bt.:
Csányi István

Épületgépészet
SMG-SISU Budapest Kft.:
Szigyártó Gábor

Kerttervezés
Land-a Táj és Környezettervezési Műterem :
Andor Anikó, Patakiné Pásti Katalin, Varga Eszter, Zsovák Ildikó

Geodézia
Orbis-XXI Műszaki Szolgáltató Kft.
Fazekas Zoltán

Felvonók
IXLIFT Felvonóipari Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.:
Szabó Tamás

Konyhatechnológia
Design Stúdió Kft.:
Kuruczné Szabolcs Gizella   

Faanyagvédelem
Tóth Ernő (e.v.)

Közlekedés - Úttervezés
Unitef ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.:
Fülöp Zoltán

Közmű
Unitef ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.:
Nagy László

Környezetvédelem:
Unitef ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.:
Veresné Szombathy Hortenzia

Grafika:
Magyar Krisztina

Makett:
Bajusz Csaba

Restaurálás
Kő, gipsz
Full Design Bt.
Csányi Szabolcs


Szépmíves Művészeti szolgáltató és kereskedelmi Bt.
Zahora András

Díszítőfestés, sgrafitto, fa
SYNTHESE Restaurátor Kft.:
Velledits Lajos

Fém
Séd Művészeti Bt.:
Séd Gábor

Mázas kerámia
Consall Team Kft.
Czifrák László

Turisztika:
Budai és Barta Tanácsadó Kft.:
Dr. Budai Zoltán
Turisztikai Managerek Szövetsége:
Polgár Tibor

 

 
 
 

vélemény írásához jelentkezzen be »