építészet : környezet : innováció

A befejezetlen magyar Szentföld-templom továbbgondolása

Majsai Mór, ferences rendi szerzetes kezdeményezésére tervezte meg Molnár Farkas a Magyar Szentföld-templomot. Az épület soha nem készült el igazán, jelenleg romos állapotban áll, műemléki védettség alatt. Nagy Marianna az épület újrahasznosításaként nemzetközi művésztelepet, mellékfunkcióként pedig kiskápolnát tervezett diplomamunkájában. 

A Szentföld mozgalom

Biblikus idők óta fontos zarándokhely volt a Szentföld és a benne található zarándoktemplomok, azonban az arab hódítások következtében ezeknek a zarándoklatoknak a lehetősége lecsökkent, valamint csak keveseknek adatott meg, hogy eljusson Jézus szülőföldjére. Ebből adódott az a vágy Európában, hogy lemásolják az ottani helyeket. Ez volt a Szenföld–mozgalom, melynek elsődleges célja volt, hogy a Palesztinában lévő egyházi emlékeket megismertessék a távoli országokban élő hívőkkel.

A magyar Szentföld – Molnár Farkas jelenléte

A Magyar Szentföld kiépítését Majsai Mór ferences rendi szerzetes kezdeményezte, és tervezésére a kor egyik legnagyobb tehetségét, a modern Bauhaus-iskolához tartozó Molnár Farkast kérte fel. A két ellentétes irányzatból érkező személyiség miatt a tervezési időszak is hosszabbra nyúlt.

Majsai Mór a konzervatív ferences rend nézeteit képviselte, így ő egy az egyben közelebb akarta hozni a szent helyek áhítatát, a jeruzsálemi Szent Sír bazilika mintájára, mintegy lemásolva azt, hogy egy narratív épületet hozzon létre.

Molnár Farkas az avantgarde nézeteit képviselte, szimbolikus formanyelv kidolgozására, racionális architektúrára törekedett. Ő modern eszközökkel akart utalni a Szentföldön fennmaradt régi építészeti emlékekre, azokat utánozva, a lényeges elemeiket összefüggésbe hozva. Erre a programra Majsai Budapesten, a Heinrich István utcában jelölt ki egy területet, ahol később helyet kapott az épülő templom, a ferences zárda és a Szentföld múzeum épülete is.

Négy változat született a templomra. Kezdetben Molnár egy korát megelőző térkoncepciót vázolt fel a harmincas évek végén, azonban részben a feladat természetéből, részben az erőviszonyokból következett, hogy a korai, zseniális változatokból egy historizáló épület lett.


elbontandó részek - Nagy Mariann diplomatervA templom elliptikus alaprajzú, központi terét kápolnák sora vette volna körül. Az elliptikus alapfalra pedig héjkupolát tervezett, körben 20, karcsú vasbeton oszloppal. A kupola, mely egy bevilágító szalag fölött mintegy lebegett volna a tér fölött, sosem készült el.

Az államosítás és a tervező halála következtében a templom torzóként, befejezetlenül áll. A helyszínbejáráskor tapasztaltam, hogy rendkívül elhagyatott állapotú, jelenleg funkció nélküli épület. Fennmaradása ellen hatott a természetes avulás, a szándékos, öncélú rongálás. Romos állapota ellenére rendelkezik esztétikai értékkel, művészi élményt nyújt belső udvartere. 2006 óta műemléki védettség alatt áll.


építendő részek - Nagy Mariann diplomaterv

 

Hasznosítási javaslat

A befejezetlen templom torzó mivoltában tájékoztat a korabeli társadalmi viszonyokról, a tulajdonviszonyokról, a történelem tárgyi bizonyítéka, valamint egy nagy tehetségű magyar építész csonkán maradt életművének szimbóluma, ezért koncepcióm alapja megőrizni a befejezetlenség hatását. A megépült épületbe különböző intézmények költöztek az elmúlt évek során. Volt már benne csomagolóüzem, traktorgyár, levéltár, a 90-es évektől pedig koncertek helyszínéül szolgál. A legtöbb eddigi hasznosítást méltatlannak találom.


meglévő épület - templom - Nagy Mariann diplomatervHasznosítási javaslatként több funkciót is vizsgáltam (szakrális: templom, urnatemető; kulturális: táncszínház, könyvtár, magánmúzeum, látogatóközpont), de a legtöbb érvet a Nemzetközi Művésztelep funkció mellett tudtam felhozni. Ez a főfunkció egy kiskápolna mellékfunkcióval egészülne ki. A választás kettőssége egyaránt hű a Bauhaus eszméihez, Molnár Farkas munkásságához és az elkezdett templom funkcióhoz.


hasznosítási javaslat - Nagy Mariann diplomaterv

 

Javasolt program

A művésztelep egyik vonzereje talán abban rejlik, hogy magyar alkotók mellett külföldi művészek is érkeznek a helyszínre, és munkájuk alatt itt élnek a városban. A művésztelepen alkotó művészek (építész, festő, grafikus, szobrász, iparművész) a Bauhaus-iskolában folyó munka metodikáját alapul véve, egyazon szellemben munkálkodnak, közülük 5-6 mester, 15-20 tanonc. A közös jelige lehet egy-egy korszak, vagy témakör. 


A hónap végén ezekből az anyagokból kiállítást szerveznek, ami látogatható. A tárlaton láthatóak rajzok, festmények, szobrok, makettek, installációk, videó munkák. A kiállítás végén a művek vagy raktárba, egy újabb kiállításra, vagy aukciócsarnokba kerülnek.


program - Nagy Mariann diplomatervMivel kevés az olyan kiállítás, ahol új művek is születnek, ezért egész évben működve tudna változatos lenni, úgy hogy havonta születnének alkotások.
A művésztelep célja tehát egy újfajta alkotói magatartás és látókör szélesítése, ahol építész és még több képzőművész dolgozik együtt, ahogy az avantgarde is és Molnár Farkas is szintetikus művészet létrehozására törekedett.

 

A helyszín - beavatkozások 

A tervezett templom mellett műemléki értékkel rendelkezik még 2 épület a területen, melyek mindenképpen megőrzendő értékek. A többi, telken lévő épület értékkel nem rendelkezik, ezért elbonthatóak. A tervezett beavatkozásokat mutató rajzokból azt lehet látni, hogy az eredeti, tiszta alaprajzi elrendezésre redukáltam a szerkezetet, megszabadítva mindenféle aktuális funkciókból megmaradó feleslegtől.


tervezési helyszín - Nagy Mariann diplomaterv

 

Elemzések – beépítési koncepció

Az épületnek leginkább az az erőssége, hogy a részekből teremt egységet. A konstrukció, a váz számomra olyan kozmikus volt, hogy a koncepcióm kiindulója is ez sugaras a rendszer lett, mely segített abban, hogy kiegészítsem a megkezdett rendszert, és az új beépítés egy egységet tudjon alkotni a meglévő épületekkel. A meglévő elliptikus épület udvara így egy központi udvarrá, köztérré vált.

Előképek voltak a konstruktivista festmények: Bruno Taut, Rodcsenko, Natalia Goncsarova és Molnár Farkas alkotásai. Molnárt nagyon érdekelték a rajzok, festmények, ő is sokat festett, sőt szükséges és ihlető eszközök voltak számára. A Bauhaushoz is azért csatlakozott, hogy az építészetet a festészettel hozza összefüggésbe. A kubista festmények jellemző vonása volt a felületek síkokra bontása és az architektonikus kompozíció.


előkép - Rodcsenko, Goncsarova, Larinov festményeiA telkemet én is egy festővászonnak fogtam fel, melynek keretét a telekhatár adta, és amelyben érvényesülni tud az a geometria, mely egy rendszert képez, ehhez a szakrális templom vázszerkezete adott segítséget. Csak így tud a templom udvara egy központi térré válni.

A tervezett templom tehát a hagyományos szentföldi templomépítészeti formákat és a modern törekvéseket egyszerre képviselte. Az én koncepciómban a vallási jelleg a sugarakban mutatkozik meg - mint a glória sugarai a festményekben. Az architektonikus kompozíció pedig konstruktivista jelleget kölcsönöz.


templomtervek - Nagy Mariann diplomaterv

 

A terület és a komplexum funkciói

A terület funkcióját nézve az utcafrontra kerültek a parkolók, biciklitárolók. A központi rész az alkotás, tanulás, munka intézménye. A terület egyik oldalán vannak az apartman-, műterem- és vendéglakások a meghívott előadóknak és művészeknek. A másik oldalt szállásépületek vannak a diákoknak, ahol alszanak, olvasnak és kikapcsolódnak. A három meglévő, megmaradó épületben Molnár Farkas életmű kiállítás, aukciócsarnok, és könyvtárépület vagy gondnoklakás, valamint irodaház kapna helyet.


A meglévő épület földszintjén van a főbejárat, az alaprajz bal oldalán csomagmegőrzővel, a kijárat pedig a jobb oldalon mosdó blokkal. A kettőt összekötő fűtött körfolyosó lehetővé teszi a tömegek körbemozgatását, ami az óramutató járásával ellentétes irányban történik, ahogy a tervezett templomban a kápolnák időrendje. A folyosóra műhelyeket, műtermeket fűztem fel, mint pl. festő, grafikus, építész, szobrász, keramikus, fotográfiai, textil műterem. Valamint innen közelíthető meg a kiskápolna is. Az emeletes épületek földszintjeiben kávézó, wc-k, szeminárium terem és közlekedő magok találhatóak. A szeminárium terem alatti pinceszinten szerszám, ill. nyersanyag raktár található. A központi udvar szabadtéri rendezvényeknek ad helyet, ahol burkolatváltásként megjelennek a koncepció alapját képező erővonalak, melyek a műterem bejáratok felé vezetnek. A meglévő épület emeletén előadótér, kiállítótér, installációs tér van. A két tömb közötti átjárást függőfolyosó teszi lehetővé.


terület funkciói - Nagy Mariann diplomatervA szállásépületek tömbjeit egy egységként fogtam fel alaprajzában. Közös, fűtött folyosóról konyhák, étkezők, zuhanyzók, hálók közösségi terek nyílnak, mint pl. tornatér, olvasótér, ping-pong terem, digitalizáló tér. A lakások alaprajzi rendszere külön egységekre bontódik, amiket fedett-nyitott terek kötnek össze vizuálisan.

A geometrikus kertben egyrészt biblikus növények, gyümölcstermő növények, bogyós gyümölcsök, illatos növények, valamint ipari (haszon) növények találhatóak, mint pl. a len, vagy fűzfa melyből szövetet, és vesszőt is készíthetnek a művészek. Másrészt szabadtéri kiállító terület, szoborpark, pihenőhely és sütőhely is helyet kapna.

 

Felhasznált anyagok - szerkezetek

A lakásokban műterem, konyha, étkező, szoba, zuhanyzó, wc található, jellemzően fa és kerámia padlóburkolattal. A szállásokban szoba, konyha, étkező, wc, közösségi tér van, szintén fa és kerámia padlóburkolattal. A műhelyekben, műtermekben műgyanta padlóburkolat, és egy-egy műhelyben a képzőművészeti ágazatnak megfelelő berendezések találhatóak. 

A műteremlakások és szállásépületek homlokzata zsalumintás látszó könnyűbeton felület durva, vízszintes deszkamintázattal, melynek kivitelezéséhez deszkamintás zsalumatricát használnak.

A szállások, apartman lakások belső falburkolata fából készült, a burkolat függőleges párnafákra van szerelve. A vizes helyiségekben kerámia falburkolat található. A műhelyekben, műtermekben belső hőszigetelés készül, ezért alacsony páradiffúziós felületképzést kap a falfelület. Alacsony hajlásszögű, ill. felfelé billenő tetősíkok jellemzik az új épületek lezárását. Mivel  esztétikai okokból az új épületeknél sem készülhet külső hőszigetelés, ezért a teherhordó fal 50 cm vastag Liapor nagy hőszigetelő képességű, könnyűbeton, melynek hőátbocsátási megfelelőségéről hőtérkép is készült. A kiállítóterek, tulajdonképpen multifunkcionális terek, variábilis falakkal, ill. elválasztó függönnyel. A járható függőfolyosó érdekében az érintett szakaszon födém megerősítés készül az oszlopok vasbeton köpenyezésével. A műtermekbe fénycsatorna juttat természetes megvilágítást.


építész műterem - Nagy Mariann diplomaterv

 

Utószó

Molnár, tervező grafikusként a Megfagyott Muzsikus c. műegyetemi diáklap címlapján egy kontraposztban álló, reneszánsz ifjút ábrázolt, amint egyik kezében egy templom tervét, másikban a makettjét tartja. Ezen illusztráción saját művészi hitvallását fogalmazta meg. Molnár a régóta vágyott nagy feladat, az életművét megkoronázó főmű reményében vállalta el a megbízást.
Épülete torzó maradt, mely számomra azt üzeni, hogy a kor, melyben élnie rendeltetett, nem tisztelte azokat, akik hittek az örökkévalóságban. De hányatott sorsa ellenére mindmáig áll, hirdetve, hogy a művészet örök!
A választott művésztelep funkcióval és a beépítési illeszkedéssel ennek a szimbólumnak tisztelgek.


szállás olvasótere - Nagy Mariann diplomaterv
Nagy Marianna

 

vélemény írásához jelentkezzen be »